Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

הם באו עד חומה: אבא קובנר: היומן, הכרוז, השיר

dir='rtl'>עורך: מוקי צור

NIS 78.00
NIS 58.50

הספר הם באו עד חומה, המתפרסם לרגל מלאת מאה שנה להולדתו של המשורר והפרטיזן אבא קובנר, משלב שלוש מיצירותיו. הראשונה היא קאַלענדאַר פֿון גרויל, ובעברית: לוח השנה של הזוועה. זהו יומן שבו שרבט קובנר כל יום מלים אחדות ביידיש לקורותיהם של גטו וילנה וסביבתו. יומן מרגש ומפעים זה מתפרסם כאן לראשונה במלואו, מקור ותרגום, ביוזמתה של בִתו שלומית קובנר. השנייה היא הכרוז שכותרתו "אל נלך כצאן לטבח", ובו קבע קובנר לראשונה שהיטלר זמם מזימה להשמיד את יהודי אירופה כולה, ולכן אין מוצא אחר אלא להתגונן עד הנשימה האחרונה. כרוז זה הוא מן המסמכים הידועים והחשובים בתולדות השואה. השלישית היא הפואמה אחותי קטנה, המתארת את המנזר שבו הסתתר קובנר, אגב דיון נוקב ביחסים בין העולם היהודי לנוצרי. הפואמה נכתבה בשבועות ההמתנה ערב מלחמת ששת הימים, זמן של חרדה לגורל הארץ ותושביה. שלושת השיאים האלה ביצירתו רבת־הפנים של קובנר, היומן, הכרוז והפואמה, נשזרים יחד במסה פיוטית־הגותית העומדת במרכז הספר.

Products specifications
Format 240 עמ', כריכה קשה, 21x15 ס"מ
Technical Details (2018) מסת"ב: 978-965-308-585-5