בשל התפרצות הקורונה, לצערנו אין באפשרותנו לטפל בהזמנות

קורסים מקוונים זמינים לרכישה ויתנהלו כסדרם

Encyclopaedia Judaica in Yad Vashem Studies, Volume IX

Benjamin Eliav

NIS 42.00
NIS 0.00

The Holocaust in the “Encyclopaedia Judaica”

The editors of the new edition of the Encyclopaedia Judaica, published in 1972, realized that the upheavals of the Holocaust from a Jewish point of view must occupy a central place in Jewish history. The source material made available to them by Yad Vashem considerably facilitated their research work. A wealth of geographical detail of Jewish communities and their fate during World War II is also included. Dr. Shaul Esh and later Dr. Joseph Melkman were responsible for the Holocaust “division.” Many authors wrote in other languages, subsequently translated into English. Dr. Shalom Robinson’s extensive monograph is a major contribution. Many articles are devoted to special themes such as Nazi leaders, the camps, the partisans, etc. The Holocaust is also referred to in the articles covering the Jewish history in the various countries. In 1973 and 1974, a Hebrew-language “library” will begin publication under the auspices of the Encyclopaedia Judaica, one or even two volumes, to be written by Leni Yahil, which will thoroughly cover the Holocaust.

מפרט המוצר
Year 1973
Catalog No. 197310
No. of Pages 7 pp.
Format Electronic article in Yad Vashem Studies, Volume IX, pp. 247-253, Edited by Livia Rothkirchen
Publisher Yad Vashem