בעין הסערה

NIS 44.00

התכנית היא פרי פיתוח משותף של בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ו"משואה", יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה, תל יצחק. היחידה מוקדשת לנושא שלא היה מוכר דיו עד כה: מאבקן של תנועות הנוער הציוניות במחתרת בהונגריה למען עזרה והצלה בעת הכיבוש הגרמני. מטרת התכנית להתמקד בפרשת התגייסותם של בני נוער יהודים למען סיוע לאחיהם, תוך נטילת סיכונים מתמידים לנוכח הגירוש וההשמדה. התכנית מיועדת לבני נוער בכיתות ח' עד י"ב (גילאי 17-14), דהיינו צעירים הלומדים על עולמם של בני גילם בתקופת הכיבוש הגרמני. בתכנית שלושה חלקים עיקריים: א. היגדים וקטעי עדויות אודות תגובתם של היהודים לצעדים שננקטו נגדם ב. קטעי עדויות המתארים את תחומי הפעילות של תנועות הנוער למען עזרה והצלה ג. מבחר הפעלות יצירתיות לעבודת צוות.

 

מפרט המוצר
Format