השואה בהיסטוריה היהודית: היסטוריוגרפיה, תודעה ופרשנות

עורך: דן מכמן

NIS 104.00

בכינוס שהתקיים ביד ושם בינואר 1999 עסקו כ-30 החוקרים מן הארץ ומן העולם בדרכים שבהן שולבה ומשולבת השואה בהקשרים יהודיים. במרכזו של הספר, המכנס את רוב ההרצאות, שלושה מוקדים: היסטוריוגרפיה – השואה והקשריה; עיבוד השואה בתודעתן של קהילות יהודיות בעולם; השואה בפרשנויות תאולוגיות ואידאולוגיות. בספר כלולים מאמריהם של סטיבן כץ, דן מכמן, יהודה באואר,רוברט ליברלס, טרודה מאורר, רנה פוזננסקי, פייר בירנבאום, רוברט ויסטריך, עדית זרטל, הנרי פיינגולד, אבי שגיא, יצחק גרינברג, גרשון גרינברג, מנחם פרידמן, עדי אופיר ועוד רבים וטובים.

 

בכינוס שהתקיים ביד ושם בינואר 1999 עסקו כ-30 החוקרים מן הארץ ומן העולם בדרכים שבהן שולבה ומשולבת השואה בהקשרים יהודיים. במרכזו של הספר, המכנס את רוב ההרצאות, שלושה מוקדים: היסטוריוגרפיה – השואה והקשריה; עיבוד השואה בתודעתן של קהילות יהודיות בעולם; השואה בפרשנויות תאולוגיות ואידאולוגיות. בספר כלולים מאמריהם של סטיבן כץ, דן מכמן, יהודה באואר,רוברט ליברלס, טרודה מאורר, רנה פוזננסקי, פייר בירנבאום, רוברט ויסטריך, עדית זרטל, הנרי פיינגולד, אבי שגיא, יצחק גרינברג, גרשון גרינברג, מנחם פרידמן, עדי אופיר ועוד רבים וטובים.

 

מפרט המוצר
Year 2005
ISBN 965-308-096-2
No. of Pages 704 עמ׳
Size 23X16 ס״מ
Publisher יד ושם
Format כריכה קשה
Translator
Close