מצטערים - מוצר זה אינו זמין יותר

חוברות מקורות: ורשה, קרקוב, עיירות

3 חוברות

 

 

$19.43

הערכה כוללת שלוש חוברות של מקורות העוסקות ביהודי פולין בין מלחמות העולם, ומטרתן לשמש כחומר עזר להכרת העולם היהודי טרם השואה. החוברות כוללות מקורות נבחרים שנכתבו בידי יהודי פולין עצמם, והן מיועדות לעבודה קבוצתית של בני נוער העומדים לנסוע לפולין. החוברת הראשונה מוקדשת לוורשה, השנייה דנה ביהודי קרקוב, והחוברת השלישית עוסקת בעיירה היהודית תוך התייחסות לחיים בשלוש עיירות: ליז'אנסק, סטיבסק וטיקטין. בכל חוברת קיימת חלוקה לנושאי משנה הבוחנים ממדים שונים בעולמם המגוון של יהודי פולין, כגון היצירה התרבותית בין מלחמות העולם, פעילות חברתית וחינוכית בקרב יהודי פולין, ארגונים יהודים פוליטיים טרם השואה ועוד. קריאת המקורות ומענה על השאלות המצורפות מאפשרת השוואה בין החיים בקהילות שונות בפולין ערב המלחמה, ויוצרת תמונה מורכבת של העולם היהודי שהיה. הערכה מיועדת לתלמידי החטיבה העליונה לקראת המסע לפולין.

 

מפרט המוצר
Format