banner

חיי יום יום בגטו ורשה

27 תמונות ע""ג תקליטור חוברת למורה חוברת לתלמיד

 

 

$25.85

מטרתה של יחידת לימוד זו היא הכרת הגטו כהווייתו באמצעות דיון בנושאים נבחרים וניתוחם, הכרת עולם המושגים של יהודי הגטו וכמו כן התלבטויותיהם, ספקותיהם, מצוקותיהם ודרכי התמודדותם עם קשיי החיים. מטרה זו מושגת תוך התבוננות מעמיקה בתצלומים שצילם חייל גרמני בגטו ורשה, בספטמבר, 1941 המאפשרות להתבונן דרך עין המצלמה בחיי היום יום. הפעילות משלבת קריאת קטעי יומנים היוצרים דיאלוג בין היומן לתצלום ומאפשרת לתלמידים להתבטא בשיחות תוך דיון בנושאים נבחרים מתוך שאלות המפתח שבחוברות ההדרכה. בחוברת למורה מאמר המתאר את גטו ורשה והנחיות מתודיות ודידקטיות לעיצוב ולהכוונת הדיונים בכיתה. בחוברת לתלמיד שאלות וקטעי קריאה למיקוד נושאי הדיון.

 

מפרט המוצר
Format