ילדים מבוגרים

DVD באורך 30 דקות חוברת למורה חוברת לתלמיד לכיתות ה'-ו' חוברת לתלמיד לכיתות ז'-ח'

 

 

NIS 88.00

"כשפרצה מלחמת העולם השנייה הייתי בן אחת׀עשרה. בחודש ספטמבר בשנת 1939כבשו הגרמנים את פולין. מיד נאסר על היהודים לעבוד ואבי פוטר מעבודתו. לא היה מי שיפרנס את המשפחה. בתוך זמן קצר חשנו בבית מחסור ורעב...ידעתי שאבא עומד בלילות החורף הקרים בתור לקבלת לחם שיחלקו בעירבלי לומר דבר להורי יצאתי בלילה כדי להשיג לחם...". (עדותו של אברהם)

אירועי תקופת השואה שינו את תבנית ילדותם של ילדים רבים שנאלצו להתבגר בטרם עת עם הכיבוש הנאצי בפולין. בעזרת עדויות של ניצולים, התלמידים מתוודעים לעולמם של הילדים טרם המלחמה, בזמן הכיבוש ובתקופת החיים בגטו. הילדים קיבלו עליהם את תפקידיהם של המבוגרים ועסקו בפרנסת משפחותיהם ובעזרה לתושבי הגטו. כמו כן התלמידים נחשפים למציאות שבה השתדלו היהודים לשמור על חיי המשפחה והקהילה בגטו. בחוברת למורה רקע היסטורי, הצעות לפעילויות וקובץ עדויות.

בחוברת לתלמיד קובץ עדויות של מי שהיו ילדים לפני השואה המתארות את החיים תחת הכיבוש הנאצי והמעבר לגטו, וכן שאלות ומטלות לעבודה עצמית. בקלטת הווידאו "לא ידעתי לקראת מה אני הולכת", עדויות של שלושה ניצולים שהיו ילדים בגטו. העדויות מלוות בקטעי סרטים תיעודיים ובתצלומים.

 

"כשפרצה מלחמת העולם השנייה הייתי בן אחת׀עשרה. בחודש ספטמבר בשנת 1939כבשו הגרמנים את פולין. מיד נאסר על היהודים לעבוד ואבי פוטר מעבודתו. לא היה מי שיפרנס את המשפחה. בתוך זמן קצר חשנו בבית מחסור ורעב...ידעתי שאבא עומד בלילות החורף הקרים בתור לקבלת לחם שיחלקו בעירבלי לומר דבר להורי יצאתי בלילה כדי להשיג לחם...". (עדותו של אברהם)

אירועי תקופת השואה שינו את תבנית ילדותם של ילדים רבים שנאלצו להתבגר בטרם עת עם הכיבוש הנאצי בפולין. בעזרת עדויות של ניצולים, התלמידים מתוודעים לעולמם של הילדים טרם המלחמה, בזמן הכיבוש ובתקופת החיים בגטו. הילדים קיבלו עליהם את תפקידיהם של המבוגרים ועסקו בפרנסת משפחותיהם ובעזרה לתושבי הגטו. כמו כן התלמידים נחשפים למציאות שבה השתדלו היהודים לשמור על חיי המשפחה והקהילה בגטו. בחוברת למורה רקע היסטורי, הצעות לפעילויות וקובץ עדויות.

בחוברת לתלמיד קובץ עדויות של מי שהיו ילדים לפני השואה המתארות את החיים תחת הכיבוש הנאצי והמעבר לגטו, וכן שאלות ומטלות לעבודה עצמית. בקלטת הווידאו "לא ידעתי לקראת מה אני הולכת", עדויות של שלושה ניצולים שהיו ילדים בגטו. העדויות מלוות בקטעי סרטים תיעודיים ובתצלומים.

 

מפרט המוצר
Format
Close