מִשֶל עצמי: שירים של נער מגטו לודז'

אברמק קופלוביץ'

$16.57
$12.43

בגטו לודז' התהלך לו  אברמק, הנער ורקם חלומות על פסגות הרי טיבט, על הנילוס, על הפרת ועל הפירמידות – חלומות שלא זכה להגשימם.

שמונה שירים, שני מערכונים וציור אחד – זה כל מה שנותר מאברמק קופלוביץ' שנספה באושוויץ והוא בן 14 שנים בלבד.

אחרי המלחמה מצא אביו, הניצול היחיד מכל משפחתו, את מחברת השירים ואת הציור בעליית גג – מזכרות מאברמק בנו.

 

מפרט המוצר
Format 62 עמ', כריכה רכה, 21x15 ס"מ
מפרט טכני (2006) מסת"ב: 965-308-280-9