סופרים יהודים בגרמניה הנאצית: פרק נשכח בתולדות הספרות הגרמנית

NIS 78.00

הספר סופרים יהודים בגרמניה הנאצית מציע לראשונה לקורא העברי מבט מכלי ראשון ביצירות ספרות מפרי עטם של יהודים שכתבו בגרמניה אחרי 1933. מקומן של היצירות האלה נפקד שנים רבות מן ההיסטוריוגרפיה של הספרות הגרמנית, ומקצתן אף התפרסמו בשפת המקור רק בשנים האחרונות.

את היצירות האלה כתבו מי שבחרו להמשיך לחיות בגרמניה בימי המשטר הנאצי או נאלצו לעשות כן. כותבים אלו, ובכללם הסופר והמסאי פרנץ הֶסֶל, המשוררת גרטרוד קוֹלמָר, מבקר התיאטרון והספרות ארתור אֵלֶסֶר ויוצרים נוספים, פעלו במציאות של "גטו ספרותי", בתנאים קשים של בידוד והדרה ובצילה המאיים של הצנזורה. ביצירתם הם ניסו למצוא שפה אמנותית חדשה כדי להתמודד עם אתגרי הזהות המורכבים שלהם במרחב שביטוי חופשי נעשה בלתי אפשרי בו.

כחוט השני עובר ביצירות שלפנינו המפגש עם ברלין הכרך הגרמני שהפך למאיים ומנוכר בהרבה לעומת המרחב העירוני הפתוח של "המשוטט" המוכר מכתיבתם של הֶסֶל וּוַלטר בנימין בתקופת רפובליקת ויימר. לנוכח המציאות הזאת הועתקו חלק ממוקדי ההתרחשות למקומות מוגנים יותר ובראשם הבית וכן אל מרחבים אחרים שהיו לבעלי חשיבות יתֵרה בחיי היהודים ובעיצוב חיי היומיום שלהם וזהותם לאחר 1933: בית הכנסת, בית הקברות, תחנת הרכבת ועוד.

מבחר היצירות בנות הזמן שלפנינו, ובכללן מסות, קטעי נובלות, שירים, מכתבים, קטעי יומן וסיפור ילדים, מרחיב את המבט על מורשתה התרבותית רבת־הפנים של יהדות גרמניה. הכתבים מובאים בצירוף מבוא מעמיק של עורכת האסופה, חוקרת הספרות הגרמנית קֶרסטין שוֹר.

הספר סופרים יהודים בגרמניה הנאצית מציע לראשונה לקורא העברי מבט מכלי ראשון ביצירות ספרות מפרי עטם של יהודים שכתבו בגרמניה אחרי 1933. מקומן של היצירות האלה נפקד שנים רבות מן ההיסטוריוגרפיה של הספרות הגרמנית, ומקצתן אף התפרסמו בשפת המקור רק בשנים האחרונות.

את היצירות האלה כתבו מי שבחרו להמשיך לחיות בגרמניה בימי המשטר הנאצי או נאלצו לעשות כן. כותבים אלו, ובכללם הסופר והמסאי פרנץ הֶסֶל, המשוררת גרטרוד קוֹלמָר, מבקר התיאטרון והספרות ארתור אֵלֶסֶר ויוצרים נוספים, פעלו במציאות של "גטו ספרותי", בתנאים קשים של בידוד והדרה ובצילה המאיים של הצנזורה. ביצירתם הם ניסו למצוא שפה אמנותית חדשה כדי להתמודד עם אתגרי הזהות המורכבים שלהם במרחב שביטוי חופשי נעשה בלתי אפשרי בו.

כחוט השני עובר ביצירות שלפנינו המפגש עם ברלין הכרך הגרמני שהפך למאיים ומנוכר בהרבה לעומת המרחב העירוני הפתוח של "המשוטט" המוכר מכתיבתם של הֶסֶל וּוַלטר בנימין בתקופת רפובליקת ויימר. לנוכח המציאות הזאת הועתקו חלק ממוקדי ההתרחשות למקומות מוגנים יותר ובראשם הבית וכן אל מרחבים אחרים שהיו לבעלי חשיבות יתֵרה בחיי היהודים ובעיצוב חיי היומיום שלהם וזהותם לאחר 1933: בית הכנסת, בית הקברות, תחנת הרכבת ועוד.

מבחר היצירות בנות הזמן שלפנינו, ובכללן מסות, קטעי נובלות, שירים, מכתבים, קטעי יומן וסיפור ילדים, מרחיב את המבט על מורשתה התרבותית רבת־הפנים של יהדות גרמניה. הכתבים מובאים בצירוף מבוא מעמיק של עורכת האסופה, חוקרת הספרות הגרמנית קֶרסטין שוֹר.

מפרט המוצר
Year 2018
ISBN 978-965-308-589-3
Catalog No. 1000
No. of Pages 100 עמ'
Size 23X15 ס"מ
Format כריכה רכה
Publisher יד ושם בשיתוף הוצאת כרמל
Translator מגרמנית: גדי גולדברג
Close