Wybory i działania

Białystok – 27 czerwca 1941 r.

Masowy mord i jego konsekwencje po 1945 r.

 

 

NIS 168.00

Niniejszy zbiór materiałów proponuje scenariusze lekcji umożliwiające pedagogiczneopracowanie kwestii odpowiedzialności sprawców zbrodni. Materiały oferują złożone podejście do tematu masowego mordu, nieograniczające się tylko do postępowania samych sprawców, ale dotyczące różnych kategorii osób uczestniczących w zajściach.

 Materiał lekcyjny opiera się na autentycznych wydarzeniach z okresu Holokaustu, a konkretnie dotyczy masowego morderstwa żydowskich mieszkańców Białegostoku dokonanego latem 1941 r., w ramach planu Barbarossa, przez niemieckich żołnierzy i policjantów. Interesują nas działania i decyzje różnych osób obecnych wtedy w Białymstoku, a celem lekcji jest ukazanie działań i decyzji uczestników wydarzeń w Białymstoku w kontekście jednostkowym i grupowym, i refleksja nad ich postępowaniem.

 Część materiału lekcyjnego dotyczy także okresu powojennego, w szczególności procesu w Wuppertalu toczącego się na przełomie 1967/68 r. przeciwko członkom Batalionu Policji 309 w Kolonii, którzy dokonali masowego mordu w 1941 r. Uczniowie i uczennice konfrontują się tutaj z pytaniem o to, jak osoby które uczestniczyły w wydarzeniach z czasu wojny odnosiły się do swojej przeszłości w latach powojennych i jak radziły sobie ze wspomnieniami.  

Niniejszy zbiór materiałów proponuje scenariusze lekcji umożliwiające pedagogiczneopracowanie kwestii odpowiedzialności sprawców zbrodni. Materiały oferują złożone podejście do tematu masowego mordu, nieograniczające się tylko do postępowania samych sprawców, ale dotyczące różnych kategorii osób uczestniczących w zajściach.

 Materiał lekcyjny opiera się na autentycznych wydarzeniach z okresu Holokaustu, a konkretnie dotyczy masowego morderstwa żydowskich mieszkańców Białegostoku dokonanego latem 1941 r., w ramach planu Barbarossa, przez niemieckich żołnierzy i policjantów. Interesują nas działania i decyzje różnych osób obecnych wtedy w Białymstoku, a celem lekcji jest ukazanie działań i decyzji uczestników wydarzeń w Białymstoku w kontekście jednostkowym i grupowym, i refleksja nad ich postępowaniem.

 Część materiału lekcyjnego dotyczy także okresu powojennego, w szczególności procesu w Wuppertalu toczącego się na przełomie 1967/68 r. przeciwko członkom Batalionu Policji 309 w Kolonii, którzy dokonali masowego mordu w 1941 r. Uczniowie i uczennice konfrontują się tutaj z pytaniem o to, jak osoby które uczestniczyły w wydarzeniach z czasu wojny odnosiły się do swojej przeszłości w latach powojennych i jak radziły sobie ze wspomnieniami.  

Close