עקב משבר הקורונה  והסגר על ישראל , הזמנות הספרים תסופקנה ללקוחות בכפוף להגבלות על פעילות יד ושם ומחסני ההוצאה לאור. עמכם הסליחה

L’Holocauste

$16.00
$12.00

Près de six millions de Juifs furent assassinés au cours de la Shoah. Après la guerre, des centaines de milliers de Juifs rescapés refusèrent ou furent incapables de retourner chez eux. Cet ouvrage qui comprend des photos tirées de la collection du Musée d'histoire de la Shoah, contient également une vue d'ensemble chronologique de la Shoah, une sélection de documents ainsi que des dessins d'enfants du ghetto de Theresienstadt.

מפרט המוצר
ISBN 978-965-525-001-5
Catalog No. 171
No. of Pages 80 pp.
Size 21X27 cm.
Publisher Yad Vashem