ממשפחת יערי לא נשאר איש: שבע השנים של "השומר הצעיר" בפולין 1946-1939

dir='rtl'>רות בראודה

$25.14
$18.86

ממשפחת יערי לא נשאר איש מביא את סיפורה של תנועת ״השומר הצעיר״ בפולין בימי השואה, ומתמקד בגורלה של חבורת צעירים, מחניכי התנועה ומדריכיה, מימי פלישת הצבא הגרמני לפולין, דרך תקופת ״ריכוז וילנה״, עד לשיבתה של החבורה לפולין הכבושה והפיכתה להנהגת התנועה. במשך תקופה ארוכה עוסקת החבורה בחיבור מחדש של קִני התנועה שנותרו מבודדים בגטאות ובגיבוש דרכם הרעיונית והחינוכית, במצב שאיש לא הכינם אליו. תנועת השומר הצעיר הייתה מבודדת לא רק מהעולם החיצון, ובכלל זה מהיישוב בארץ ישראל ומקיבוציו, אלא הייתה נבדלת גם בגטו בשל עמדותיה, שהיו שונות מאלה של רוב הציבור היהודי בגטאות. עם זאת דווקא בשל עמדות אלה הייתה התנועה גשר שחיבר בין המחנה הציוני לבין השמאל הלא ציוני, וכך יכלה לשמש ציר מרכזי בבניית ארגוני המחתרת בגטאות. רוב חברי התנועה וכמעט כל הנהגתה נספו בשואה ועל כן נדרש מאמץ עצום לשחזר את קורות התנועה בימי האימה. ממשפחת יערי לא נשאר איש הוא מרכיב חשוב בפרויקט המחקר של ״יד יערי״ המתעד וחוקר את תולדות תנועת ״השומר הצעיר״ בפולין בשנים 1950-1911, והוא הספר האחרון הרואה אור בפרויקט זה.

 

מפרט המוצר
Format 434 עמ', כריכה רכה, 23x15 ס"מ
מפרט טכני (2018) מסת"ב: 978-965-7026-99-1