בשל התפרצות הקורונה, לצערנו אין באפשרותנו לטפל בהזמנות

קורסים מקוונים זמינים לרכישה ויתנהלו כסדרם

Polemics with Nazism in Yad Vashem Studies, Volume XXI

Dina Katan Ben-Zion

$12.00
$0.00

Polemics with Nazism in the Newspapers Zidov and Jevrejski Glas in Yugoslavia, 1935-1941

This paper discusses the Yugoslav Jewish response to Nazi propaganda as reflected in articles published in the newspapers Zidov of Zagreb, identified with the Zionist movement, and Jevrejski Glas of Sarajevo, which stressed the rights of Jews in Yugoslavia. Both papers denounced Nazism as “a cult of the spirit of war,” and antisemitism as an “irrational belief,” while expressing opposition to the publication of the Protocols of the Elders of Zion. They sensed that Nazism endangered the very existence of civilization, and they exposed the lies of its anti-Jewish campaign. Both papers echoed the identity crisis of secular Jews and confusion in the face of the unprecedented Nazi menace. Ben-Zion also refers to the antisemitic press in Yugoslavia, such as the Katolicki Tjednik and Sarajevski List, which openly called for the murder of Jews in 1941. 

מפרט המוצר
ISSN 0084-3296
Year 1991
Catalog No. 199110
No. of Pages 28 pp.
Format Electronic article in Yad Vashem Studies, Volume XXI, pp. 287-314, Edited by Aharon Weiss
Publisher Yad Vashem