Research Papers

View as Grid List
Sort by

ביטאון החדשות היהודי

נושא דגל ההגירה היהודית מגרמניה 1941-1938

 

רבקה אלקין

 

סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית מקורות ומחקר כרך 2

NIS 48.00 NIS 36.00

הספורט היהודי בגרמניה הנאצית

בראי העיתונות היהודית הגרמנית

 

דניאל פרנקל

 

סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית מקורות ומחקר כרך 3

NIS 48.00 NIS 36.00

העיתונות לילדים ולבני נוער יהודים בגרמניה

בשנים 1938-1933: אזהרה או הרגעה?

 

חנה לבנת

 

סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית מקורות ומחקר כרך 5

NIS 48.00 NIS 36.00

הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה

בימי השלטון הנאצי (1938-1933) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית

 

יעקב בורוט

 

סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית מקורות ומחקר כרך 4

NIS 48.00 NIS 36.00

עיון וחקר: - הרצאות ומסות, 2

משפט אייכמן, דברים שרואים מכאן לא רואים משם

 

אניטה שפירא

 

NIS 48.00 NIS 36.00

עיון וחקר: הרצאות ומסות, 11

הגטאות היהודיים בימי השואה: כיצד נתהוו ומדוע?

 

דן מכמן

NIS 48.00 NIS 36.00