בשל התפרצות הקורונה, לצערנו אין באפשרותנו לטפל בהזמנות

קורסים מקוונים זמינים לרכישה ויתנהלו כסדרם

Le français

מיין לפי

L'extermination des Juifs de Pologne

Deuxième cycle du secondaire et étudiants

 

Guide du visiteur

NIS 48.00

Mais pour qui poucais-je prier?, DVD (Avraham Aviel)

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

NIS 38.00

Quand les murs pleuraient, DVD (Cyla Yoffan)

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

NIS 38.00

Regards D'enfants

pour les 12-15 ans

 

Livre

NIS 78.00

Vé dibarta bam

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

 

NIS 48.00