Due to the coronavirus outbreak, we are unfortunately not able to process shipments
Online courses are available for registration and will be conducted as scheduled.

 

 

גיבורות של יום

12 כרזות , 4 מערכי שיעור

 

נשים יהודיות בתקופת השואה

NIS 90.00

בערכה ארבעה מערכי שיעור שעניינם גורלה של האישה בתקופת השואה. מחקר השואה מנקודת המבט המגדרית מלמד כי יש ייחוד בחוויה הנשית בשואה.חלק מהשינויים בחייהן של הנשים בתקופת השואה, היו שונים מהשינויים בחיי הגברים לההתמודדות עמם היתה שונה. חלוקת התפקידים המגדרית המסורתית התפרקה. נשים נאלצו לקבל על עצמן תפקידים חדשים, להתמודד בכוחות עצמן עם מצבים שלא הכירו קודם לכן. נושאי השיעורים: שיעור מבוא: על חשיבותו וייחודו של הסיפור הנשי ועל ייחודו בשואה. האישה היהודייה בגרמניה. אמהות בגטאות. האישה הדתית בתקופת השואה.

 

Products specifications
Format