דרשות משנות הזעם

דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת"ש-תש"ב

 

רבי קלונימוס קלמיש שפירא

עורך: דניאל רייזר

בשיתוף המכללה האקדמית הרצוג והאיגוד העולמי למדעי היהדות 

NIS 238.00
NIS 178.50

הספר מביא את דרשותיו של האדמו"ר מפיאסצנה שנדרשו במהלך שנות השואה (ת"ש-תש"ב) בגטו ורשה, על פי כתב ידו אשר שמור במכון היהודי ההיסטורי בוורשה. קובץ הדרשות, אשר נמסר לארכיון המחתרתי עונג שבת, פוענח מחדש ורואה אור באופן מדויק בתוספת מבוא, ציוני מקורות, הערות רבות ובהשוואה למהדורות קודמות. האדמו"ר הגיה את דרשותיו מספר פעמים, מחק והוסיף, וצירף הערות בגוף הדרשות ובשולי הגיליון. המהדורה הזו עוקבת אחר השינויים הללו ומציגה את שכבותיהם השונות.

כרך א': מהדורה מדויקת על פי כתב יד המחבר בצירוף מבוא, הערות וציון מקורות

כרך ב': מהדורת פקסימיליה בצירוף תעתיק מדויק

 

מפרט המוצר
Catalog No. 946948
Format שני כרכים, 626 עמ', כריכה קשה, 25X17 ס"מ
מפרט טכני (2017) מסת"ב: 978-965-92115-1-7, מק"ט: 946, 948