חומרי לימוד

מיין לפי

Bobrek - Un camp de travail à Auschwitz

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

 

$19.43

But the Story Didn't End That Way

Ages 15+ Language: English

 

Educational Kit

$37.14

Cachés | pendant la Shoah en France

pour les 12-15 ans

 

Naomi Morgenstern

$13.71

Cartoline

Educational Kit

$22.29

Circles

Ages 12-14 Language: English

 

Educational Kit

$37.14

Copii evrei în Transnistria 1941-1942

Unitate pedagogică de învăţare pe tema Holocaustului pentru elevii cu vârstele cuprinse între 14-17 ani

 

 

$30.86