הוצאת יד ושם - עברית

מיין לפי

13 מחברות

יומנו של יעקב פוזננסקי מגטו לודז', 1945-1941

 

עורכת: מיכל אונגר

$26.00 $19.50

145922

פור מונלוק, דרנסי, אושוויץ-בירקנאו, גטו ורשה, דכאו, קאופרינג, אלאך

 

מקסי ליברטי

$22.00 $16.50

186 המדרגות

קורותיו של נער יהודי במחנות אושוויץ, מאוטהאוזן, מלק ואבנזה

 

אלכסנדר מרטון

$22.00 $16.50

אביב בעלטה

אבדן הנעורים בבנדין ובמחנות

 

דב זלמנוביץ

$22.00 $16.50

אדז'יה יקירתי, ילדים יקרים

משפחת רוטגולד: מכתבים 1944-1940

 

עורך: סרז' שלמה רודגולד

עורכת המהדורה העברית: עדינה דרכסלר

$32.00 $24.00

אדם בכל דרכיו

 

 

אברהם שביט

$22.00 $16.50