Due to the coronavirus outbreak, we are unfortunately not able to process shipments
Online courses are available for registration and will be conducted as scheduled.

 

 

כשהמילים נעלמות

אוגדן

 

ענבל קויתי

$45.71

"כשפתחנו את הדלתות באושוויץ...לא ידענו, לא ידענו כלום.. .ידענו רק שיכולנו לראות שהמקום נראה כמו גיהינום. שונה מכל דבר שראינו אי׀פעם בעבר. עם גדר תיל, עם ארובות מעשנות, עם גרמנים, וזה היה רק בוקר". (עדותה של פרידה וינמן) ההדרכה בפולין היא עבודת פאזל עדינה ומורכבת, החובקת בתוכה ידע היסטורי רחב היקף. האוגדן "כשהמילים נעלמות" בא לענות על צרכיו של המדריך ושל המבקר הישראלי בפולין המסייר במחנות אושוויץ בירקנאו. הוא ערוך לפי נושאים העוסקים הן בתהליך ההשמדה הן בחיי היום׀יום של האסירים לצד תעשיית המוות. לכל נושא נלווה הסבר היסטורי קצר, מקבץ עדויות וקטעי ספרות המסייעים להעמיק ולהעשיר את זווית הראייה של המדריך באושוויץ, וכן בהעלאת נושאים לדיון במהלך ההדרכה. האוגדן נוח לנשיאה, עמיד בפני פגעי הדרך והזמן. הוא מאפשר למדריך להוסיף בו רשימות ונתונים אישיים ובכך לעשותו כלי הדרכה אישי שישמש אותו במשך שנים. באוגדן עדויות וקטעי ספרות, הסברים היסטוריים, רשימה ביבליוגרפית, תכנית מחנה הריכוז אושוויץ I, מפת אושוויץ II 1944ומסלול של אחת מצעדות המוות ממחנות אושוויץ. אוגדן המיועד למדריכים בפולין ולמורים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם על מחנה אושוויץ בירקנאו.

 

Products specifications
Format