נדפס תחת מכבש הלחצים: פרסומות של עסקים יהודיים בעיתונות בגרמניה הנאצית בשנים 1933–1942

כריסטוף קרויצמילר

סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית מקורות ומחקר, כרך 6

NIS 48.00
NIS 36.00

המאמר סוקר ומנתח מודעות פרסומת לעסקים יהודיים בעיתונות היהודית בגרמניה הנאצית. המשטר הנאצי, שקידם בשיטתיות את הרס הפעילות העסקית היהודית, היה מעורב גם בשוק מודעות הפרסומת, אך חרף מדיניות ההדרה המשיכו להתפרסם בעיתונות היהודית, בשנותיו הראשונות של המשטר, מודעות פרסומת לעסקים בבעלות יהודית. המאמר משרטט את התפתחות הפרסום העסקי תחת הנציונל-סוציאליזם, מצביע על מקומם המרכזי של בתי עסק יהודיים בערים השונות במודעות ומתאר את ההקשרים שבהם נוצרה "כיכר שוק" חדשה תחת מכבש הלחצים. הניתוח של מודעות הפרסומת בעיתונים מעלה כי חלקן שיקפו את המצוקה הכלכלית של היהודים בעוד שאחרות העידו על הזינוק בהיקפה של תנועת ההגירה.

הכרך ראה אור בסדרה העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית: מקורות ומחקר בעריכת גיא מירון.

מפרט המוצר
Format 104 עמ׳, כריכה רכה, 17X24 ס״מ
מפרט טכני (2018) מסת"ב: 978-965-308-569-5