פרקי עיון

מיין לפי

עיון וחקר: הרצאות ומסות, 16

בריאות בתנאי עראי: שירותי בריאות לניצולי שואה באוסטריה 1955-1945

 

עדה שיין

$16.00 $12.00

עיון וחקר: הרצאות ומסות, 20

רונקלי והיהודים בימי השואה: דאגה וניסיונות עזרה

 

דינה פורת, דוד בנקיר

$16.00 $12.00

עיון וחקר: הרצאות ומסות, 23

להלך בגדולות: שיתוף פעולה של ציונים־רוויזיוניסטים וגרמנים אנטי־נאצים בניסיון להכרעת הרייך השלישי

 

טוביה פרילינג

$16.00 $12.00

עיון וחקר: הרצאות ומסות, 25

התקפות הנאצים על התלמוד והתגובות האפולוגטיות של היהודים בגרמניה ובאוסטריה בשנות השלושים

 

אסף ידידיה

$16.00 $12.00

שנת 1933 כקו פרשת המים?

אופיה ותפקידה של העיתונות היהודית הגרמנית לפני עליית הנאצים לשלטון ואחריה

 

מיכאל נאגל

 

סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית מקורות ומחקר כרך 1

$16.00 $12.00