אלה דברי האחרונים...: מכתבים אחרונים מן השואה

עורך: צבי בכרך

NIS 130.00

הספר כולל צוואות, מכתבים ופתקים שנכתבו בגטאות, במחנות מעבר, ברכבות שנסעו למזרח, במחנות ריכוז ובמחנות מוות. המסרים שנכתבו על סף המוות נעדרים כל פרשנות של המשקיף מן החוץ והם מהווים עדויות אישיות ישירות ואותנטיות ומשקפים התמודדות עם התלאות והסבל לצד הכעס על המרצחים ועל הסביבה האדישה שעמדה מנגד. כאשר אימת המוות נשמעת בקול אישי, מזוהה בשם, המושג הכולל "רצח שישה מיליונים" קורם עור וגידים ולובש פנים.

הספר מחולק לכמה מדורים נושאיים (כגון: תחושת קץ, ייאוש ותקווה, צוואות ובקשות אחרונות, דאגה לילדים ועוד) והוא כולל מבוא מאת ישראל גוטמן והקדמה "השתקפות השואה דרך החוויה האישית" מאת צבי בכרך, עורך הספר.

"אי אפשר לכתוב ביקורת על אסופה של דברי ההולכים למות. ואפילו לתמצת את 117 המכתבים האחרונים לא ניתן, כי כל מכתב, כל פתק, מכיל חיי אדם, גורל משפחה שלמה... קריאת הספר קשה מאוד, מערערת את האיזון הנפשי הרופף שכל אחד מאתנו מנסה לשמור עליו. ואף על פי כן יש במכתבים חיוב החיים... אני מודעת למאמץ הנפשי שנדרש לשם איסוף המכתבים האחרונים, מיונם וסידורם, לא על פי תאריך או ארץ אלא על פי תוכנם... אני מלאת הערכה לעורך ולהוצאת יד ושם על עצם גאולת המכתבים מן הגניזה, לא רק למען הקוראים והחוקרים, אלא גם למען הכותבים. לרובם הגדול הדף האחד בקובץ הוא ככתובת על מצבת קבר שלא זכו לו" [רות בונדי, מוסף ספרים, הארץ, 26 במרס 2003].

"זהו כרך ראשון, שבו, לאחר דברי הקדמה ומבוא מקיפים, מכונסים מכתבים שנאספו מארכיון יד ושם ומארכיונים נוספים, וכן ממקורות פרטיים. רובם נחשף כאן לראשונה" [נקודה, יולי 2003].

"ספר זה הוא מסמך אוטנטי, מרגש מאין כמוהו, על תחושות היהודים בשעותיהם האחרונות וראוי שימצא בכל בית" [רחל שוורצבוים, זו עירי, דצמבר 2002].

"ספר של עדויות אנושיות, שבו המושג המופשט 'שואה' קורם עור וגידים בסיפורים אנושיים מצמררים. מחנכים ימצאו בו ערך רב" [דוד שליט, אתרוג, ינואר 2003].

"שלא כבקובצי מכתבים קודמים, המכתבים באסופה הנוכחית אינם מלווים בדברי פרשנות... הדברים מובאים כפי שכתבו אותם כותביהם כמה ימים, לפעמים כמה דקות, לפני מותם... כינוסם בספר זה לצד זה בסדר מופתי, כשרק עקרון הארגון כופה את כלליו עליהם, הוא זעקה שקטה החוצבת בלב, גם עשרות שנים לאחר שנכתבו..." [תמר נשר-רטי, מקור ראשון, 7 בפברואר 2003].

הספר כולל צוואות, מכתבים ופתקים שנכתבו בגטאות, במחנות מעבר, ברכבות שנסעו למזרח, במחנות ריכוז ובמחנות מוות. המסרים שנכתבו על סף המוות נעדרים כל פרשנות של המשקיף מן החוץ והם מהווים עדויות אישיות ישירות ואותנטיות ומשקפים התמודדות עם התלאות והסבל לצד הכעס על המרצחים ועל הסביבה האדישה שעמדה מנגד. כאשר אימת המוות נשמעת בקול אישי, מזוהה בשם, המושג הכולל "רצח שישה מיליונים" קורם עור וגידים ולובש פנים.

הספר מחולק לכמה מדורים נושאיים (כגון: תחושת קץ, ייאוש ותקווה, צוואות ובקשות אחרונות, דאגה לילדים ועוד) והוא כולל מבוא מאת ישראל גוטמן והקדמה "השתקפות השואה דרך החוויה האישית" מאת צבי בכרך, עורך הספר.

"אי אפשר לכתוב ביקורת על אסופה של דברי ההולכים למות. ואפילו לתמצת את 117 המכתבים האחרונים לא ניתן, כי כל מכתב, כל פתק, מכיל חיי אדם, גורל משפחה שלמה... קריאת הספר קשה מאוד, מערערת את האיזון הנפשי הרופף שכל אחד מאתנו מנסה לשמור עליו. ואף על פי כן יש במכתבים חיוב החיים... אני מודעת למאמץ הנפשי שנדרש לשם איסוף המכתבים האחרונים, מיונם וסידורם, לא על פי תאריך או ארץ אלא על פי תוכנם... אני מלאת הערכה לעורך ולהוצאת יד ושם על עצם גאולת המכתבים מן הגניזה, לא רק למען הקוראים והחוקרים, אלא גם למען הכותבים. לרובם הגדול הדף האחד בקובץ הוא ככתובת על מצבת קבר שלא זכו לו" [רות בונדי, מוסף ספרים, הארץ, 26 במרס 2003].

"זהו כרך ראשון, שבו, לאחר דברי הקדמה ומבוא מקיפים, מכונסים מכתבים שנאספו מארכיון יד ושם ומארכיונים נוספים, וכן ממקורות פרטיים. רובם נחשף כאן לראשונה" [נקודה, יולי 2003].

"ספר זה הוא מסמך אוטנטי, מרגש מאין כמוהו, על תחושות היהודים בשעותיהם האחרונות וראוי שימצא בכל בית" [רחל שוורצבוים, זו עירי, דצמבר 2002].

"ספר של עדויות אנושיות, שבו המושג המופשט 'שואה' קורם עור וגידים בסיפורים אנושיים מצמררים. מחנכים ימצאו בו ערך רב" [דוד שליט, אתרוג, ינואר 2003].

"שלא כבקובצי מכתבים קודמים, המכתבים באסופה הנוכחית אינם מלווים בדברי פרשנות... הדברים מובאים כפי שכתבו אותם כותביהם כמה ימים, לפעמים כמה דקות, לפני מותם... כינוסם בספר זה לצד זה בסדר מופתי, כשרק עקרון הארגון כופה את כלליו עליהם, הוא זעקה שקטה החוצבת בלב, גם עשרות שנים לאחר שנכתבו..." [תמר נשר-רטי, מקור ראשון, 7 בפברואר 2003].

Products specifications
Year 2002
ISBN 965-308-154-3
No. of Pages 290 עמ׳
Size 28X21 ס״מ
Publisher יד ושם
Format כריכה קשה
Translator
Customers who bought this item also bought

נכתב בדמעות: מכתבים ראשונים לאחר השחרור

עורכים: רוברט רוזט ויעל נידם־אורביטו

 

NIS 156.00

קולכם שמעתי: שיח זיכרון מדור לדור

"צווארינו נתונים בלולאות חנק, כאשר הלחץ שוכך לרגע אנו פולטים צעקה. אין להמעיט מחשיבותה. פעמים רבות בהיסטוריה הדהדו צעקות כאלה; זמן רב הן הדהדו לשווא ורק הרבה מאוחר יותר הן עוררו הד..." (גוּסְטָבָה יַארְצְקָה, חברת ארכיון "עונג שבת" בגטו ורשה)

 

 

במעמקי המצוקה שבה היו היהודים שרויים בימי השואה נכתבו כתבים והשתמרו בתור צו זיכרון וצו המשכיות שנשלחו אלינו, הדורות הבאים. ככל שאנו מתרחקים בשנים ממאורעות השואה, עלינו להמשיך לבנות ולקיים זיכרון שואה בעל משמעות ולהדהד את הקולות שנשתמרו. האסופה קולכם שמעתי מביאה את קולותיהם של נספים ושל ניצולים שכתיבתם בימים של כאוס ואפלה מלמדת על תעצומות נפש ועל הניסיון רב ההשראה להמשיך ולדבוק בערכים יהודיים ואוניברסליים ולשמור על צלם אדם. הקולות המרגשים משולבים בשירים ובכתבים ומלווים בתצלומים אותנטיים מן התקופה וביצירות אומנות מאוספי יד ושם. האסופה הייחודית הזאת מהווה עוגן לערבי זיכרון. היא מזמנת שיח במעגלים פרטיים, משפחתיים וחברתיים, ומאפשרת קריאה והתבוננות אישית וקבוצתית הנוגעת בזיכרון המשפחתי, הקהילתי והלאומי.

NIS 78.00
Close