נכתב בדמעות: מכתבים ראשונים לאחר השחרור

עורכים: רוברט רוזט ויעל נידם־אורביטו

 

NIS 156.00

יקירי, מה אכתוב? לכתוב לכם ולספר לכם את כל מה שעברנו בשנים האלה, איני מסוגל. שום דיו לא יספיק כדי לתאר לכם את הכל, וגם הדמעות בעיניכם לא יספיקו בשביל לבכות את הטרגדיה הגדולה של עמנו. (עזריאל טוּניק, סטוֹלפּצֶה, 7 בנובמבר 1944)

עם השחרור מעול הנאצים ובחודשים הסמוכים לניצחון על גרמניה הנאצית כתבו ניצולי שואה מכתבים לבני משפחה, לחברים ולמכרים; חיילים יהודים מכוחות בעלות הברית שהשתתפו בשחרור אירופה כתבו מכתבים ליקיריהם שבבית. במכתבים נארגה קשת הרגשות של הכותבים, ונמהלו בהם אנחת רווחה, כאב על האובדן שאין לו מזור ואפילו תקווה לעתיד טוב יותר. אוסף מיוחד במינו של מכתבים ראשונים מעין אלה מוצג באנתולוגיה זו. מן המכתבים עולה הקול הקמאי שבקע אחרי השחרור. הכותבים מתאבלים על מה שאבד ובה בעת מושיטים יד מתוך החורבן בכמיהה למגע עם יקיריהם בעולם שעדיין עומד על תילו. את המכתבים ליווינו בתחקיר המבקש לראות בכל אחד מן הכותבים יצור אנושי שלם, ולשם כך העמדנו את המכתבים בהקשרם ההיסטורי והוספנו מידע על כותבי המכתבים ועל האישים הנזכרים בהם. נכתב בדמעות הוא אוסף גולמי ורב עוצמה של עדויות ישירות על האסון שפקד את העם היהודי, המתגבשות לתעודה היסטורית חשובה על ימי השואה. לקוראי האנתולוגיה נקרע צוהר אל המיקרו־היסטוריה באמצעות קולו האישי של האדם הכותב את סיפורו, ולא פעם גם את סיפורם של אחרים. כל מכתב המובא באוסף זה עומד בפני עצמו, שלם ויחיד, חוט אותנטי ורב הבעה במארג ההיסטוריה של השואה.

יקירי, מה אכתוב? לכתוב לכם ולספר לכם את כל מה שעברנו בשנים האלה, איני מסוגל. שום דיו לא יספיק כדי לתאר לכם את הכל, וגם הדמעות בעיניכם לא יספיקו בשביל לבכות את הטרגדיה הגדולה של עמנו. (עזריאל טוּניק, סטוֹלפּצֶה, 7 בנובמבר 1944)

עם השחרור מעול הנאצים ובחודשים הסמוכים לניצחון על גרמניה הנאצית כתבו ניצולי שואה מכתבים לבני משפחה, לחברים ולמכרים; חיילים יהודים מכוחות בעלות הברית שהשתתפו בשחרור אירופה כתבו מכתבים ליקיריהם שבבית. במכתבים נארגה קשת הרגשות של הכותבים, ונמהלו בהם אנחת רווחה, כאב על האובדן שאין לו מזור ואפילו תקווה לעתיד טוב יותר. אוסף מיוחד במינו של מכתבים ראשונים מעין אלה מוצג באנתולוגיה זו. מן המכתבים עולה הקול הקמאי שבקע אחרי השחרור. הכותבים מתאבלים על מה שאבד ובה בעת מושיטים יד מתוך החורבן בכמיהה למגע עם יקיריהם בעולם שעדיין עומד על תילו. את המכתבים ליווינו בתחקיר המבקש לראות בכל אחד מן הכותבים יצור אנושי שלם, ולשם כך העמדנו את המכתבים בהקשרם ההיסטורי והוספנו מידע על כותבי המכתבים ועל האישים הנזכרים בהם. נכתב בדמעות הוא אוסף גולמי ורב עוצמה של עדויות ישירות על האסון שפקד את העם היהודי, המתגבשות לתעודה היסטורית חשובה על ימי השואה. לקוראי האנתולוגיה נקרע צוהר אל המיקרו־היסטוריה באמצעות קולו האישי של האדם הכותב את סיפורו, ולא פעם גם את סיפורם של אחרים. כל מכתב המובא באוסף זה עומד בפני עצמו, שלם ויחיד, חוט אותנטי ורב הבעה במארג ההיסטוריה של השואה.

Products specifications
Format כריכה קשה
Publisher יד ושם
Year 2019
ISBN 978-965-308-605-0
No. of Pages 276 עמ׳
Size 29X22 ס״מ
Translator
Customers who bought this item also bought

קולכם שמעתי: שיח זיכרון מדור לדור

"צווארינו נתונים בלולאות חנק, כאשר הלחץ שוכך לרגע אנו פולטים צעקה. אין להמעיט מחשיבותה. פעמים רבות בהיסטוריה הדהדו צעקות כאלה; זמן רב הן הדהדו לשווא ורק הרבה מאוחר יותר הן עוררו הד..." (גוּסְטָבָה יַארְצְקָה, חברת ארכיון "עונג שבת" בגטו ורשה)

 

 

במעמקי המצוקה שבה היו היהודים שרויים בימי השואה נכתבו כתבים והשתמרו בתור צו זיכרון וצו המשכיות שנשלחו אלינו, הדורות הבאים. ככל שאנו מתרחקים בשנים ממאורעות השואה, עלינו להמשיך לבנות ולקיים זיכרון שואה בעל משמעות ולהדהד את הקולות שנשתמרו. האסופה קולכם שמעתי מביאה את קולותיהם של נספים ושל ניצולים שכתיבתם בימים של כאוס ואפלה מלמדת על תעצומות נפש ועל הניסיון רב ההשראה להמשיך ולדבוק בערכים יהודיים ואוניברסליים ולשמור על צלם אדם. הקולות המרגשים משולבים בשירים ובכתבים ומלווים בתצלומים אותנטיים מן התקופה וביצירות אומנות מאוספי יד ושם. האסופה הייחודית הזאת מהווה עוגן לערבי זיכרון. היא מזמנת שיח במעגלים פרטיים, משפחתיים וחברתיים, ומאפשרת קריאה והתבוננות אישית וקבוצתית הנוגעת בזיכרון המשפחתי, הקהילתי והלאומי.

NIS 78.00
Close