Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

יומן ורשימות מתקופת המלחמה: גטו ורשה: ספטמבר 1939 - דצמבר 1942, כרך א'

עמנואל רינגלבלום

עורכים: ישראל גוטמן, יוסף קרמיש, ישראל שחם

בשיתוף בית לוחמי הגטאות 

$22.29
$16.71

עמנואל רינגלבלום היה היסטוריון ומורה ואיש ציבור מעורה בחיי יהודי ורשה. הוא היה מן האישים הבולטים במפעל העזרה ההדדית של יהודי פולין בימי הכיבוש וייסד, ניהל והדריך את עבודת הארכיון המחתרתי "עונג שבת" בוורשה.

יומנו ורשימותיו מתקופת המלחמה הם מהתעודות הנדירות והחשובות שנותרו מתקופת השואה בכלל ומחורבן יהודי פולין בפרט. 

 

בספר הזה, הראשון משני כרכים של כתבי רינגלבלום, כונסו יומנו ורשימותיו של רינגלבלום מספטמבר 1939 עד דצמבר 1942, והם מגוללים מאורעות מרכזיים ואת תהליכי התפתחותם ופרטים מחיי יום-היום עד לאחר האקציה הגדולה.

היומן והרשימות מציגים את המאורעות בזמן התרחשותם, את המעבר שעברו יהודי ורשה מן התפיסה שמדובר בגזרות שאפשר לעמוד בהן אל המודעות הגוברת שמדובר בהשמדה גמורה.

המהדורה הזאת היא האסופה השלמה ביותר של כתבי המלחמה של רינגלבלום שכתב עד שרצחו אותו הנאצים ב-1944.

 

Products specifications
Format 500 עמ', כריכה קשה, 23x16 ס"מ
Technical Details (1992) מסת"ב: 965-308-021-0
Customers who bought this item also bought