Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

לאחות את השברים: התערותם של רופאים ניצולי שואה במערכת הבריאות ובחברה בישראל 1957-1945

רחל הרצוג

NIS 98.00
NIS 73.50

"ראיתיכם אחי בכל גלגוליכם - מעמק העצמות עד מרומי העצמאות. נפלאתם אחי בעיני, נפלאתם בעז התשוקה לחיים, ונפלאתם בכח המאבק הבלתי פוסק לעתיד. כפלא תהיו בעיני כותב דברי־ימי־ישראל. חידת פלאים. עוד תושר בעם ישראל – תוך שירת מזוג הגלויות – שירת־עלילה פלאית - שירת שארית הפליטה". (ד"ר מרק דבורז'צקי, מתוך ספרו בין הבתרים)

לאחות את השברים הוא סיפורו של המפגש המרגש בין רופאים ניצולי שואה ובין היישוב והחברה הישראלית לאחר מלחמת העולם השנייה ובשנותיה הראשונות של המדינה. בתחילת הדרך התקשה הממסד הרפואי בארץ־ישראל לקלוט את הרופאים הניצולים, ותנאי עבודתם היו קשים. ואולם, באמצעות המפגש בין הרופאים הניצולים למטופליהם, הפכו הרופאים מנקלטים לקולטים, סייעו למטופליהם העולים להחלים ולהשתקם, ובהליך זה הם שיקמו את עצמם והשתלבו במהירות בחברה הישראלית. המחקר עוקב אחר היקלטותם של הרופאים במערכת הבריאות ובאמצעותה בחברה הישראלית, ומבחין בין מאפיינים שונים של קליטתם על־פי זמן עלייתם ואתגרי כל תקופה: מתום מלחמת העולם השנייה ועד הקמת המדינה, מקום המדינה ועד סוף תקופת העלייה הגדולה, ולבסוף הגל הגדול שהגיע בשנים 1957-1956. בתום תקופת העלייה הגדולה היו הרופאים הניצולים כשליש מרופאי ישראל. הם השתלבו במערכת הבריאות לפי צרכיה ההולכים וגדלים, והניוד והקידום המקצועי שלהם היו מהירים. תרומתו של כל אחד מהרופאים האלה, בשליחות שקיבל על עצמו, במקום שבו עבד, בתחום התמחותו ובמעמדו, מצטרפת לכלל תרומה ניכרת של ציבור הרופאים הניצולים. כוחם עמד להם לקום מהאסון, לגייס תעצומות נפש למקצוע תובעני המיטיב עם בני אדם, להיות נדבך חשוב בבניית שירותי הבריאות במדינת ישראל הצעירה ולעזור בקליטת רבבות העולים שזרמו אליה. סיפורם של רופאים אלה מסופר בספר זה לראשונה.

Products specifications
Format 574 עמ', כריכה רכה, 15X23 ס"מ
Technical Details (2019) מסת"ב: 978-965-308-606-7
Customers who bought this item also bought

היטלר, הגרמנים והפתרון הסופי

 

איאן קרשו | מאנגלית: יוסי מילוא

בשיתוף הוצאת עם עובד

NIS 98.00 NIS 73.50

פאר תחת אפר: החברה החרדית בישראל בצל השואה, 1961-1945

מיכל שאול

 

בשיתוף יד יצחק בן צבי

NIS 108.00 NIS 81.00