לחזור ולחיות

DVD באורך 60 דקות 20 כרזות בשחור ׀לבן 33x48 ס""מ חוברת למורה

 

שארית הפליטה: משחרור עד שיקום

$32.63

"בשנים שלאחר המלחמה נמנעתי מלדבר על מה שקרה במלחמה. עוד בקיבוץ בלודז' ניסיתי להדחיק את הכל, את כל הזיכרונות, לא לדבר עליהם. מה שרציתי באמת היה למחוק, למחוק את כל מה שהיה. אלא שזה צף ועולה" (אסתר צורף, דפי עדות) עם סיומה של המלחמה החלו הניצולים במסע של שיקום נפשי ופיזי. מטרת יחידת הלימוד להפגיש את התלמיד ברמה האישית עם סיפורם של ניצולי השואה כדי שיתוודעו לעולמו המורכב של הניצול. באמצעות היחידה התלמיד לומד על הדרמה ההיסטורית והלאומית הגדולה של שיקומו הקיבוצי של העם היהודי אחרי השואה. התכנית מעמתת את התלמיד עם בעיות מוסריות וערכיות בעולמם של הניצולים ׁ בעיות הרלוונטיות מבחינה חינוכית לדיונים היסטוריים ואקטואליים בימינו על עלייה, ציונות וכדומה. בערכה, כרזות המתארות את תלאותיהם של הניצולים אחרי השחרור ׁ בפולין, במחנות העקורים, בדרך לארץ ישראל ובמדינה המתהווה. סרט ווידאו המציג עדויות של ניצולים המתארים את התחנות הקשות מיום השחרור עד העלייה ארצה, וחוברת למורה ובה מאמר, קטעי עדויות, מושגים, מפות, רשימה ביבליוגרפית, הצעות לפעילות ושאלות מנחות. הערכה הופקה בשיתוף בית התפוצות על שם נחום גולדמן ובית לוחמי הגטאות על׀שם יצחק כצנלסון.

 

"בשנים שלאחר המלחמה נמנעתי מלדבר על מה שקרה במלחמה. עוד בקיבוץ בלודז' ניסיתי להדחיק את הכל, את כל הזיכרונות, לא לדבר עליהם. מה שרציתי באמת היה למחוק, למחוק את כל מה שהיה. אלא שזה צף ועולה" (אסתר צורף, דפי עדות) עם סיומה של המלחמה החלו הניצולים במסע של שיקום נפשי ופיזי. מטרת יחידת הלימוד להפגיש את התלמיד ברמה האישית עם סיפורם של ניצולי השואה כדי שיתוודעו לעולמו המורכב של הניצול. באמצעות היחידה התלמיד לומד על הדרמה ההיסטורית והלאומית הגדולה של שיקומו הקיבוצי של העם היהודי אחרי השואה. התכנית מעמתת את התלמיד עם בעיות מוסריות וערכיות בעולמם של הניצולים ׁ בעיות הרלוונטיות מבחינה חינוכית לדיונים היסטוריים ואקטואליים בימינו על עלייה, ציונות וכדומה. בערכה, כרזות המתארות את תלאותיהם של הניצולים אחרי השחרור ׁ בפולין, במחנות העקורים, בדרך לארץ ישראל ובמדינה המתהווה. סרט ווידאו המציג עדויות של ניצולים המתארים את התחנות הקשות מיום השחרור עד העלייה ארצה, וחוברת למורה ובה מאמר, קטעי עדויות, מושגים, מפות, רשימה ביבליוגרפית, הצעות לפעילות ושאלות מנחות. הערכה הופקה בשיתוף בית התפוצות על שם נחום גולדמן ובית לוחמי הגטאות על׀שם יצחק כצנלסון.

 

Products specifications
Format
Customers who bought this item also bought

ציר הזמן

5 כרזות בגודל 70x100 ס""מ לתלייה בכיתה ציר אישי לתלמיד (40 עותקים) חוברת למורה

 

 

$36.84

מפגש עולמות, אנחנו והשואה

חוברת הדרכה 22 כרזות צבעוניות 70*50

 

 

$36.84

חיי יום יום בגטו ורשה

27 תמונות ע""ג תקליטור חוברת למורה חוברת לתלמיד

 

 

$22.11

ערכת מפות

ארבע מפות 100x 70 ס""מ

 

 

$22.11
Close