Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

עלה אִתי בגורלי: יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה: אסופת מקורות

בעריכת אברהם מילגרם

NIS 98.00
NIS 73.50

האסופה הזאת עניינה יהודים שקיבלו עליהם להציל יהודים אחרים אף שהיו בעצמם קרבנות פוטנציאליים של מדיניות הפתרון הסופי של הנאצים.

מדובר ביהודים שפעלו והסתכנו כדי להציל יהודים, מפני שתפסו בדרך כלל נכוחה את המציאות הרצחנית והיו מודעים לגורל הצפוי לכל היהודים. המצילים הללו ביקשו להציל יהודים רבים ככל האפשר בכל מיני דרכים, בין השאר בהברחת יהודים ליערות, בהקניית זהות בדויה, בהתארגנות מחתרתית במחנות לשם הצלת יהודים או בניסיונות לשאת ולתת עם הצורר.

בשל מדיניות הפתרון הסופי שיישמו הנאצים ושותפיהם ולנוכח ההשלמה שגילו עמים שונים עם גורלם של היהודים לא היה ליהודים כמעט כל סיכוי להציל את עצמם, קל וחומר להציל אחרים.

ניסיונות ההצלה של יהודים בידי יהודים הם אפוא בבחינת קריאת תיגר של מתי מעט שניסו לעשות את הבלתי אפשרי בנסיבות הנוראות ההן.

 

Products specifications
Format 468 עמ', כריכה רכה, 22x15 ס"מ
Technical Details (2014) מסת"ב: 978-965-308-484-1
Customers who bought this item also bought

מי לחיים?: יהודי מציל יהודים

dir='rtl'>סמואל אולינר, קתלין לי

NIS 68.00 NIS 51.00