פנקס הקהילות: פולין, כרך שביעי - לובלין וקיילצה

עורך: אברהם ויין

NIS 208.00

פנקס קהילות מרכז פולין - המחוזות לובלין וקיֶלצה - הוא השביעי בסדרת פנקסי פולין. הפנקס דן ב-265 קהילות יהודיות שראשיתן בשלהי ימי הביניים: מאבק ההישרדות שלהן בתחום המשפטי, החברתי והכלכלי, חיי הרוח והדת, צמיחת החסידות ופריחת התנועות הציוניות בין שתי מלחמות עולם. בתקופת השואה פעלה מכונת ההשמדה באזורים האלה בשיא כוחה. מחנות ההשמדה העיקריים - אושוויץ-בירקנאו, טרבלינקה, מיידנק, חלמנו, בלז'ץ, סוביבור ומאות מחנות ריכוז ומחנות עבודה גדולים וקטנים היו מרוכזים באזור הזה. הכרך מספר גם את סיפורה של ההתנגדות היהודית, מלחמת הפרטיזנים והמרד בגטאות ובמחנות המוות כנגד כל הסיכויים.

מפעל פנקסי הקהילות, שערך במשך עשרות שנים הד"ר שמואל ספקטור, הוא המורכב, המעמיק והנרחב ביותר בתחום ההוצאה לאור של יד ושם. במשך שלושים וחמש שנה עמלו חוקרים ביד ושם לאסוף חומר ולתעד את כל אחת ואחת מהקהילות באירופה ובצפון אפריקה אשר נכחדו בשואה.

כל פנקס מיוחד למדינה אחת. כל אחד מהערכים בפנקסים מקיף את תולדות הקהילה או היישוב היהודי מראשיתם עד הכחדתם או צמצומם עקב השואה שפקדה את עם ישראל במלחמת העולם השנייה. כל פנקס מספר על תולדות הקהילה היהודית במקום בשלוש תקופות: מתחילת ההתיישבות עד תום מלחמת העולם הראשונה; בין שתי מלחמות העולם; במלחמת העולם השנייה ואחריה. חיי הקהילות מתוארים בפירוט רב, ובכלל זה התארגנות בקהילה, חיי כלכלה וחברה, חיי רוח, פעילות פוליטית, מבנים ואישים.

"סדרת 'פנקסי הקהילות' של הוצאת יד ושם הנה מפעל כה הכרחי וכה מרטיט לב, עד שכמעט אי אפשר להגזים בחשיבותו. מומלץ לעיין כדי לדעת מניין שאבו אבותינו המומתים את אומץ ליבם, וכדי לדעת כיצד, לאורך המאות, נרקמו שם חיים יהודיים, ועם אילו מסורות ומורשות עלו היהודים לישראל והקימו בה מדינה, ומה עלה כאן בגורלן של מסורות ומורשות אלה." [אדם ברוך, מעריב, 9 באפריל 1999]

הפנקסים משופעים במפות, בתצלומים, בסרטוטים ובטבלאות.

פנקס קהילות מרכז פולין - המחוזות לובלין וקיֶלצה - הוא השביעי בסדרת פנקסי פולין. הפנקס דן ב-265 קהילות יהודיות שראשיתן בשלהי ימי הביניים: מאבק ההישרדות שלהן בתחום המשפטי, החברתי והכלכלי, חיי הרוח והדת, צמיחת החסידות ופריחת התנועות הציוניות בין שתי מלחמות עולם. בתקופת השואה פעלה מכונת ההשמדה באזורים האלה בשיא כוחה. מחנות ההשמדה העיקריים - אושוויץ-בירקנאו, טרבלינקה, מיידנק, חלמנו, בלז'ץ, סוביבור ומאות מחנות ריכוז ומחנות עבודה גדולים וקטנים היו מרוכזים באזור הזה. הכרך מספר גם את סיפורה של ההתנגדות היהודית, מלחמת הפרטיזנים והמרד בגטאות ובמחנות המוות כנגד כל הסיכויים.

מפעל פנקסי הקהילות, שערך במשך עשרות שנים הד"ר שמואל ספקטור, הוא המורכב, המעמיק והנרחב ביותר בתחום ההוצאה לאור של יד ושם. במשך שלושים וחמש שנה עמלו חוקרים ביד ושם לאסוף חומר ולתעד את כל אחת ואחת מהקהילות באירופה ובצפון אפריקה אשר נכחדו בשואה.

כל פנקס מיוחד למדינה אחת. כל אחד מהערכים בפנקסים מקיף את תולדות הקהילה או היישוב היהודי מראשיתם עד הכחדתם או צמצומם עקב השואה שפקדה את עם ישראל במלחמת העולם השנייה. כל פנקס מספר על תולדות הקהילה היהודית במקום בשלוש תקופות: מתחילת ההתיישבות עד תום מלחמת העולם הראשונה; בין שתי מלחמות העולם; במלחמת העולם השנייה ואחריה. חיי הקהילות מתוארים בפירוט רב, ובכלל זה התארגנות בקהילה, חיי כלכלה וחברה, חיי רוח, פעילות פוליטית, מבנים ואישים.

"סדרת 'פנקסי הקהילות' של הוצאת יד ושם הנה מפעל כה הכרחי וכה מרטיט לב, עד שכמעט אי אפשר להגזים בחשיבותו. מומלץ לעיין כדי לדעת מניין שאבו אבותינו המומתים את אומץ ליבם, וכדי לדעת כיצד, לאורך המאות, נרקמו שם חיים יהודיים, ועם אילו מסורות ומורשות עלו היהודים לישראל והקימו בה מדינה, ומה עלה כאן בגורלן של מסורות ומורשות אלה." [אדם ברוך, מעריב, 9 באפריל 1999]

הפנקסים משופעים במפות, בתצלומים, בסרטוטים ובטבלאות.

Products specifications
Year 1999
ISBN 965-308-070-9
No. of Pages 652 עמ'
Size 28X22 ס"מ
Publisher יד ושם
Format כריכה קשה
Translator
Product tags
Customers who bought this item also bought
Close