Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

קיבוץ ילדים במסע אל הארץ הנכספת

 

 

אביבה אופז

$19.43
$14.57

ילדים וילדות, נערים ונערות ניצולי שואה שנותרו יחידים ממשפחתם התקבצו בדירה נטושה באזור העתיק של קרקוב. מקצתם שרדו את מחנות המוות, מקצתם היו ניצולי המצוד והמרדף ביערות, אחרים הסתתרו במקומות מחבוא או נדדו בזהויות בדויות בכפרים ומקצתם נכלאו בבתי יתומים מפוקפקים או במחנות עבודה בסיביר. המחברת אספה את עדויותיהם והשכילה לשלב בין הסיפור האישי לסיפור הקבוצתי. לימים הייתה החבורה האקראית הזאת לקיבוץ ושמו "למטרה" וחבריו עלו יחדיו אל ארץ-ישראל.

"...תיאור קולקטיבי של חלק מהדמויות שהרכיבו את קיבוץ הילדים 'למטרה', ונרטיב של נדודי הקבוצה, כולל תקופת השהות בקפריסין... הפרקים המעניינים ביותר בספר היו דווקא פרקי הסיום שעסקו בעלייה לארץ-ישראל..." [ג'ודי באומל-שוורץ, מקור ראשון, 22 בדצמבר 2006].

Products specifications
Format 124 עמ', כריכה רכה, 23x15 ס"מ
Technical Details (2004) מסת"ב: 965-308-254-0