חומרי לימוד

מיין לפי

De generation en generation, DVD (Yisrael Aviram)

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

NIS 38.00

De geschiedenis van Hannelore Klein-Grünberg

 

Het lesmateriaal "De geschiedenis van Hannelore Klein-Grünberg" biedt een concept waarmee de Holocaust kan worden onderwezen in heterogene leergroepen in de 21ste eeuw. Het huidige portfolio presenteert een multi-perspectief en transnationale kijk op de geschiedenis van de Holocaust. De focus ligt op leren op basis van een biografie vanuit een Joods perspectief. Met behulp van een interactieve methodologie die duidelijk de identiteit van de leerling omvat, wordt het levensverhaal samengesteld en gepresenteerd binnen de peer group.

 

Het materiaal is geschikt voor leerlingen van 15 jaar en ouder.

 

language: Dutch

 Educational Kit

NIS 110.00

Delete Memory – Aspekte der Shoah aus der Perspektive junger Israelis

Geeignet für 16 bis 19-Jährige

Sprache: deutsch

 

Educational Kit

NIS 78.00

Delete Memory - Išsaugoti Atmintį & Saglabāt atmiņu

Tinka 16–19 metų vaikams

Piemērots bērniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem

 

Lithuanian and Latvian

Educational Kit

NIS 78.00

Delete Memory - MEMÓRIATÖRLÉS & Изтрий Паметта

16-19 éves korosztály számára alkalmas

Подходящ за 16-19 годишни

 

Language: Hungarian and Bulgarian

Educational Kit

NIS 78.00

Delete Memory - Usunąć Pamieć

(Postcards)

 

Educational Kit

NIS 78.00