כרזה ממלכתית תש"ף

""Designing Memory"" Competition

 The Official Commemorative Poster

The winning poster in the ""Designing Memory"" competition, an ongoing initiative of Yad Vashem together with the Israel Ministry of Public Diplomacy. The winning design, created by graphic artist Rote, Sharir, was selected by a distinguished panel of artists and Holocaust education experts out of almost 200 entries, and is being distributed and displayed across Israel to mark Yom HaShoah 2020.

NIS 18.00

בתקופת השואה נאלצו היהודים שבשטחי הכיבוש הגרמני, כפרטים וכקולקטיב, להיאבק בראש ובראשונה על עצם קיומם. היהודי בשואה נדרש להיאבק כדי לשמור על חייו ועל חיי הקרובים לו, אך כל אותה העת נמשך מאבקם של היהודים לשמירה על זהותם, תרבותם ודתם. היהודים בגטאות יזמו פעולות חינוך במחתרת, הוציאו עיתוני מחתרת וניהלו פעילות פוליטית ענפה. יהודים דתיים נאבקו על קיום הקהילה, על תפילה במניין או על קיום סמלי של לוח השנה היהודי אפילו במחנות הריכוז. מוזיקה יהודית המשיכה להתנגן בקונצרטים שארגנו ועדות התרבות בגטאות או ביערות בכלי זמר שנלקחו בזמן המנוסה. ציורים, שירים וסיפורים נוצרו והוסתרו כדי לשמרם לדורות הבאים. כדי לזכור את העבר, לכאוב את ההווה ולחלום את העתיד.

לתיעוד בציור, לכתיבה האישית או התיעודית היה חלק חשוב במלחמתם של היהודים על שמירת צלם האדם גם על סף המוות. היה זה  מאבק על הזיכרון. מלחמה בשכחה ובהשכחה. כדברי הסופר ניצול השואה אהרן אפלפלד  בדברים שנשא ביד ושם בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשנ"ז: "היומנים שנכתבו בתקופת השואה הם ללא ספק הזעקות הבוערות ביותר שהעלתה הנפש. הזעקות עולות מגילים שונים, מאנשים נעדרי אמונה דתית ומבעלי אמונה. זהו ניסיון אחרון לשמר את האני בטרם יילקח מעמך".

השנה התמקדה התחרות בנושא השנתי של יד ושם : "הצלה בידי יהודים-סולידריות בעולם מתפרק".

היקף רחב ומגוון של מעצבים ואמנים השתתפו גם השנה בתחרות לעיצוב הכרזה הממלכתית.

מבין הכרזות שהוגשו לוועדת השיפוט, נבחרה הכרזה שעוצבה ע"י גב' רותם שריר , בת 24 ממודיעין, סטודנטית שנה ג' לתקשורת חזותית במרחב, במכללה למינהל ראשון לציון.

רותם בת בכורה למרים אדריכלית במקצועה. אביה יובל ז"ל, איש צבא, נהרג בתאונת דרכים.  לרותם 2 אחים צעירים ממנה.

לאחר סיום התיכון התגייסה  לצה"ל עם מוטיבציה גבוהה מאוד ורצון לתרום את חלקה למדינה ,להמשך המסורת והחינוך הביתי שקיבלה. שירתה בבא"ח גולני  )החייל של אביה) בתפקיד מדריכה.

לאחר השירות הצבאי החלה את לימודיה האקדמאים בתחום תקשורת חזותית במרחב.

בעיצוב הכרזה בחרה להתמקד בנושא הנתינה שאינו מובן מאליו , לא בזמנים אלו ובוודאי שלא בתקופת השואה. הקרבת הנפש למען האחר,  הענקה של חפצים בסיסים לאחר – שותפות במועט.

משפחתה המורחבת של רותם חוותה את מאורעות השואה בטריפולי – לוב.

רותם מציינת כי עיצוב הכרזה הסב לה גאווה,זכות גדולה, משמעות ערכית ובכך תרומתה הצנועה להוקרה וכבוד לכל ניצולי השואה.

מנימוקי חבר השופטים לבחירת הכרזה הזוכה:

בכרזה בה רישום פחם לירי של שני זוגות רגליים החולקות בזוג אחד של נעליים עולה במלוא עוצמתו נושא שותפות הגורל היהודי בתקופת השואה.

הרגליים אינן מרמזות לזהות המגדרית של הנועל אותן, אך רישומן המדוקדק והרגיש מפצה על העדר הזהות ומדגיש מסר הומניסטי על האדם. הרישום מצליח להעביר את תחושת הפגיעות ושבריריות חיי היהודי בשואה.

המתבונן בכרזה חווה את השניים שחולקים זוג אחד של נעליים ובכך מקבל תזכורת להיותו של היהודי קורבן נרדף בתקופת השואה ויחד עם זאת חווה את המעשה האצילי של שותפות הגורל בחלוקת זוג הנעליים, רכושם הדל והמתעתע של האסירים בין שני השותפים לגורל שנכפה עליהם.

כל אחד מהשניים נשאר יחף בעצמו ובעצם הקרבת נעל אחת למען רעהו הפגין סולידריות וחמלה.

ההליכה נוטעת במתבונן אסוציאציה לצעדות המוות והרקע הלבן המקיף את רישום הפחם נדמה למרחבי השלג בתוכם התבוססו שיירות האסירים.

רישום הפחם אף מתכתב עם מעשה האמנות בתקופת השואה בה אמנים נאלצו ליצור בתנאים לא תנאים תוך שימוש בחומרים מזדמנים מתוך גילויי גבורה והבעה עזה של רוח האדם בתקופה זו.  

מפרט המוצר
Format
גולשים שקנו מוצר זה קנו גם

כרזה ממלכתית תשע"ט

""Designing Memory"" Competition

 The Official Commemorative Poster

The winning poster in the ""Designing Memory"" competition, an ongoing initiative of Yad Vashem together with the Israel Ministry of Public Diplomacy. The winning design, created by graphic artist Itamar Magid, was selected by a distinguished panel of artists and Holocaust education experts out of almost 200 entries, and is being distributed and displayed across Israel to mark Yom HaShoah 2019.

NIS 18.00

Yad Vashem Studies: Volume 48 [1+2]

Edited by Sharon Kangisser Cohen

NIS 78.00 NIS 58.50

כרזה ממלכתית תשפ"א

""Designing Memory"" Competition

 The Official Commemorative Poster

The winning poster in the ""Designing Memory"" competition, an ongoing initiative of Yad Vashem together with the Israel Ministry of Public Diplomacy. The winning design, created by graphic artist Vlada Shimanovsky, was selected by a distinguished panel of artists and Holocaust education experts out of almost 200 entries, and is being distributed and displayed across Israel to mark Yom HaShoah 2021.

NIS 18.00

כרזה ממלכתית תשע"ה

""Designing Memory"" Competition

 The Official Commemorative Poster

The winning poster in the ""Designing Memory"" competition. 

The winning design was selected by a distinguished panel of artists and Holocaust education experts out of almost 100 entries, and is being distributed and displayed across Israel to mark Yom HaShoah 2015. 

The winning poster of this year's Holocaust Remembrance Day was created by Anat Sandro Sevilia.

The poster is characterized by modest simplicity that gives emphasis to the complex subject it deals with. On the one hand is the life that has been shredded which represents the Holocaust and on the other hand, is the wish to recreate that which was destroyed.

 

NIS 18.00

כרזה ממלכתית תשע"ז

""Designing Memory"" Competition

 The Official Commemorative Poster

The winning design was selected by a distinguished panel of artists and Holocaust education experts out of almost 100 entries, and is being distributed and displayed across Israel to mark Yom HaShoah 2017. This Poster was designed by Tamar Odaya Bodnar. Out of the numbers that were part and parcel of a systematic, deliberate and inhumane campaign, the figure of a single Jewish child stands clear. The shape has depth, representing an entire human world that was abruptly cut down and cultural ideas that were irreversibly changed. It is precisely in view of the intention to wipe out the relentlessly persecuted victims' identities and humanity that their aspirations and hope to cling to their lives, to the full extent and as meaningfully as possible, emerge with all their vitality. The vague figure reflected through the numbers serves as a reminder of the obligation to remember the victims as human beings with unique and distinct identities. The image is very meaningful, giving visual expression to the complex nature of Holocaust remembrance.

NIS 18.00