כתבי עת בתחום מדעי היהדות בגרמניה ופעילותם בשנים 1933–1939

קרסטין פון דר קרוֹנֶה

סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית מקורות ומחקר, כרך 8

$14.86
$11.14

המאמר מציג את התמודדות העיתונות של מדעי היהדות עם ההדרה ושלילת הזכויות של היהודים באמצעות בחינה של המצב החברתי פוליטי של יהודי גרמניה, תולדות האמנציפציה והתיאולוגיה והפילוסופיה היהודית.

מפרט המוצר
Format 160 עמ׳, כריכה רכה, 17X24 ס״מ
מפרט טכני (2020) מסת"ב: 978-965-308-640-1