שנות ראינו רעה, כרך א

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

האורתודוקסיה בגרמניה תחת השלטון הנאצי

$30.00

סדרת ספרים המיועדת ללימוד במסגרת מערכת החינוך החרדית ולציבור הרחב. בהתייחסו, לאחר השואה, לדיון ההלכתי סביב חוק השחיטה, כתב הרב יחיאל ויינברג: "ולא נמנעתי מלפרסמן משום חשיבותן ההיסטורית לפי שיש בהן זכר לייאוש המר שתקף את המוני בית ישראל ואת החרדה הגדולה של רבני ישראל, אשר חרדו לחתור ולמצוא הצלה ופיקוח כל שהוא לנפשות רבבות ישראל וזכר לגבורה הנפשית של גדולי ישראל לעמוד על נפשם ולא להיכנע לגזירות של שונאי ישראל אשר מתוך שנאתם הכבושה מעלילים עלילות רשע על עם ה' ותורתו הקדושה." (הרב יחיאל ויינברג, 'שרידי אש') "שנות ראינו רעה" היא סדרה המספרת את סיפורה של היהדות הדתית־חרדית בתקופת השואה בתוך הקשר היסטורי כללי ויהודי רחב של תולדות השואה. הסדרה מיועדת להוראה ולציבור הרחב. לכל כרך מצורף מדריך למורה. הספר הראשון והשני מלווים בקלטת וידאו או תקליטור המכילים קטעי עדויות העוסקים בנושאי הספר. הכרך הראשון עוסק בתולדות האורתודוקסיה בגרמניה בשנות השלושים ובחיסולה בתקופת השואה. בין השאר הוא דן באופייה הייחודי של השקפת עולם אמונית של "תורה עם דרך ארץ", בהתמודדות מורכבת של ציבור שומרי התורה בגרמניה עם איסור השחיטה הכשרה, עם השינוי במעמד בתי הכנסת בגרמניה ובחיסולה המוסדי של האורתודוקסיה. ערכה מלאה כוללת: ספר, חוברת למורה ותקליטור המכיל קטעי עדויות העוסקים בנושא הספר.

 

סדרת ספרים המיועדת ללימוד במסגרת מערכת החינוך החרדית ולציבור הרחב. בהתייחסו, לאחר השואה, לדיון ההלכתי סביב חוק השחיטה, כתב הרב יחיאל ויינברג: "ולא נמנעתי מלפרסמן משום חשיבותן ההיסטורית לפי שיש בהן זכר לייאוש המר שתקף את המוני בית ישראל ואת החרדה הגדולה של רבני ישראל, אשר חרדו לחתור ולמצוא הצלה ופיקוח כל שהוא לנפשות רבבות ישראל וזכר לגבורה הנפשית של גדולי ישראל לעמוד על נפשם ולא להיכנע לגזירות של שונאי ישראל אשר מתוך שנאתם הכבושה מעלילים עלילות רשע על עם ה' ותורתו הקדושה." (הרב יחיאל ויינברג, 'שרידי אש') "שנות ראינו רעה" היא סדרה המספרת את סיפורה של היהדות הדתית־חרדית בתקופת השואה בתוך הקשר היסטורי כללי ויהודי רחב של תולדות השואה. הסדרה מיועדת להוראה ולציבור הרחב. לכל כרך מצורף מדריך למורה. הספר הראשון והשני מלווים בקלטת וידאו או תקליטור המכילים קטעי עדויות העוסקים בנושאי הספר. הכרך הראשון עוסק בתולדות האורתודוקסיה בגרמניה בשנות השלושים ובחיסולה בתקופת השואה. בין השאר הוא דן באופייה הייחודי של השקפת עולם אמונית של "תורה עם דרך ארץ", בהתמודדות מורכבת של ציבור שומרי התורה בגרמניה עם איסור השחיטה הכשרה, עם השינוי במעמד בתי הכנסת בגרמניה ובחיסולה המוסדי של האורתודוקסיה. ערכה מלאה כוללת: ספר, חוברת למורה ותקליטור המכיל קטעי עדויות העוסקים בנושא הספר.

 

מפרט המוצר
Format
גולשים שקנו מוצר זה קנו גם

שנות ראינו רעה, כרך ב

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

תקופת הגטאות

$30.00

שנות ראינו רעה, כרך ד

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

הפתרון הסופי

$25.79

שנות ראינו רעה, כרך ג

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

הצלה בתקופת השואה

$25.79
Close