שנות ראינו רעה, כרך ג

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

הצלה בתקופת השואה

$25.79

סדרת ספרים המיועדת ללימוד במסגרת מערכת החינוך החרדית ולציבור הרחב. בהתייחסו, לאחר השואה, לדיון ההלכתי סביב חוק השחיטה, כתב הרב יחיאל ויינברג: "ולא נמנעתי מלפרסמן משום חשיבותן ההיסטורית לפי שיש בהן זכר לייאוש המר שתקף את המוני בית ישראל ואת החרדה הגדולה של רבני ישראל, אשר חרדו לחתור ולמצוא הצלה ופיקוח כל שהוא לנפשות רבבות ישראל וזכר לגבורה הנפשית של גדולי ישראל לעמוד על נפשם ולא להיכנע לגזירות של שונאי ישראל אשר מתוך שנאתם הכבושה מעלילים עלילות רשע על עם ה' ותורתו הקדושה." (הרב יחיאל ויינברג, 'שרידי אש') "שנות ראינו רעה" היא סדרה המספרת את סיפורה של היהדות הדתית־חרדית בתקופת השואה בתוך הקשר היסטורי כללי ויהודי רחב של תולדות השואה. הסדרה מיועדת להוראה ולציבור הרחב. לכל כרך מצורף מדריך למורה. הספר הראשון והשני מלווים בקלטת וידאו או תקליטור המכילים קטעי עדויות העוסקים בנושאי הספר. הכרך השלישי עוסק בסוגיות ההצלה וההסתתרות בתקופת השואה על היבטיהן השונים: היסטוריים, מוסריים והלכתיים. החברה היהודית, ובכללה היהדות הדתית העומדת במוקד ספרנו, הייתה נתונה במלכודת בלתי אפשרית, ורבים ניסו למצוא פתח מילוט מציפורני הכובש הנאצי. בדפים הבאים נפרשות לפני הקורא הסוגיות המרכזיות הכרוכות בבריחה ובהסתתרות ויזמות חשובות של הצלה, תוך דגש ביהדות שומרת המצוות. בנושאים הנידונים בספר: החיים במסתור, העברת ישיבות ותלמידיהן מליטא למזרח הרחוק ויזמות ההצלה של הרב וייסמנדל ו"קבוצת העבודה" בסלובקיה.

 

סדרת ספרים המיועדת ללימוד במסגרת מערכת החינוך החרדית ולציבור הרחב. בהתייחסו, לאחר השואה, לדיון ההלכתי סביב חוק השחיטה, כתב הרב יחיאל ויינברג: "ולא נמנעתי מלפרסמן משום חשיבותן ההיסטורית לפי שיש בהן זכר לייאוש המר שתקף את המוני בית ישראל ואת החרדה הגדולה של רבני ישראל, אשר חרדו לחתור ולמצוא הצלה ופיקוח כל שהוא לנפשות רבבות ישראל וזכר לגבורה הנפשית של גדולי ישראל לעמוד על נפשם ולא להיכנע לגזירות של שונאי ישראל אשר מתוך שנאתם הכבושה מעלילים עלילות רשע על עם ה' ותורתו הקדושה." (הרב יחיאל ויינברג, 'שרידי אש') "שנות ראינו רעה" היא סדרה המספרת את סיפורה של היהדות הדתית־חרדית בתקופת השואה בתוך הקשר היסטורי כללי ויהודי רחב של תולדות השואה. הסדרה מיועדת להוראה ולציבור הרחב. לכל כרך מצורף מדריך למורה. הספר הראשון והשני מלווים בקלטת וידאו או תקליטור המכילים קטעי עדויות העוסקים בנושאי הספר. הכרך השלישי עוסק בסוגיות ההצלה וההסתתרות בתקופת השואה על היבטיהן השונים: היסטוריים, מוסריים והלכתיים. החברה היהודית, ובכללה היהדות הדתית העומדת במוקד ספרנו, הייתה נתונה במלכודת בלתי אפשרית, ורבים ניסו למצוא פתח מילוט מציפורני הכובש הנאצי. בדפים הבאים נפרשות לפני הקורא הסוגיות המרכזיות הכרוכות בבריחה ובהסתתרות ויזמות חשובות של הצלה, תוך דגש ביהדות שומרת המצוות. בנושאים הנידונים בספר: החיים במסתור, העברת ישיבות ותלמידיהן מליטא למזרח הרחוק ויזמות ההצלה של הרב וייסמנדל ו"קבוצת העבודה" בסלובקיה.

 

מפרט המוצר
Format
גולשים שקנו מוצר זה קנו גם

שנות ראינו רעה, כרך ב

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

תקופת הגטאות

$30.00

שנות ראינו רעה, כרך ד

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

הפתרון הסופי

$25.79

שנות ראינו רעה, כרך א

פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה

 

האורתודוקסיה בגרמניה תחת השלטון הנאצי

$30.00
Close