עקב משבר הקורונה  והסגר על ישראל , הזמנות הספרים תסופקנה ללקוחות בכפוף להגבלות על פעילות יד ושם ומחסני ההוצאה לאור. עמכם הסליחה

Le français

מיין לפי

Cachés | pendant la Shoah en France

pour les 12-15 ans

 

Naomi Morgenstern

NIS 48.00

De generation en generation, DVD (Yisrael Aviram)

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

NIS 38.00

D'où viendra mon secours?, DVD (Rozelaar, Mayer)

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

NIS 38.00

Je voulais voler comme un papillon

pour les 7-10 ans

 

Naomi Morgenstern

NIS 60.00

La voie de la foi, DVD (Rabbi Yitzhak Elchanan Gibraltar)

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

NIS 38.00

Les profanateurs de la mémoire

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

 

NIS 74.00