Publications - Hebrew

View as Grid List
Sort by

אני בוש בהיותי גרמני!

האופוזיציה הלאומית השמרנית בגרמניה ויחסה ליהודים בתקופת השואה

 

חיים רוזן

$26.00 $19.50

אני שוב יהודי

מבולחוב אל פולין הקומוניסטית וחזרה ליהדות

 

שלמה אדלר

$22.00 $16.50

אף בלא כתובה

סיפורה של לוּשיה גולדפינגר שֵן מרַבּקה

 

יגאל שחר

$22.00 $16.50

אקורד אחרון של ילדות

זיכרונות מהליצאום היהודי בהאג 1943-1941

 

וואלי דה לאנג

$29.00 $21.75

ארבע אבנים מושלמות

סיפורה של משפחה יהודית מגרמניה במחנות וסטרבורק וברגן-בלזן

 

לילה פרל ומריון בלומנטל-לזן

$26.00 $19.50

ארבע מחברות שחורות

עדותה של פולה שרייבר גולדווסר

 

פולה שרייבר

$22.00 $16.50