Memoirs

View as Grid List
Sort by

אמי תפרה כוכבים

אסתר אייזן

$27.00 $20.25

אני שוב יהודי

מבולחוב אל פולין הקומוניסטית וחזרה ליהדות

 

שלמה אדלר

$22.00 $16.50

אף בלא כתובה

סיפורה של לוּשיה גולדפינגר שֵן מרַבּקה

 

יגאל שחר

$22.00 $16.50

ארבע אבנים מושלמות

סיפורה של משפחה יהודית מגרמניה במחנות וסטרבורק וברגן-בלזן

 

לילה פרל ומריון בלומנטל-לזן

$26.00 $19.50

ארבע מחברות שחורות

עדותה של פולה שרייבר גולדווסר

 

פולה שרייבר

$22.00 $16.50

אריסטידס דה סוזה מנדס

גיבור בתקופת השואה

ספר מאוייר מאת ג'וזה רוי

 

ג'וזה רוי

$16.00 $12.00