תחיית המילים: תרבות היידיש במחנות עקורים

אלה פלורסהיים

$21.05

הפציע אצלנו עלון, עיתון, עיתון יהודי!

המילה היהודית והכתב הנצחי קושרים אותנו שוב יחד עם הציבור הגדול של אחינו הקרובים והרחוקים...

שידע העולם שאנו חיים, נותרנו בחיים!

(ישראל קפלן, ‘אונדזער וועג’, 12.10.1945(

תחיית המילים: תרבות היידיש במחנות העקורים עוסק בהתעוררות רבת הפנים של תרבות היידיש בקרב שארית הפליטה במחנות העקורים בגרמניה, ועומד על התפקיד המיוחד שמילאה תרבות זו בחייה של שארית הפליטה. במרכזו של הספר ניצבת העיתונות ביידיש, מפעל רחב היקף אשר בא לעולם בתושייה ובמסירות, בתנאים קשים מנשוא, וביטא את כאבם הנורא של הניצולים ואת מאבקם לחזור לחיים. כיצד תרמה הפעילות התרבותית ביידיש בתחומי העיתונות, התאטרון והכתיבה הספרותית במחנות העקורים לתהליך השיקום של הניצולים כפרטים וכחברה, וכיצד ראו העקורים עצמם את ההתרחשות התרבותית המגוונת במחנות? מה היה מקומה של היידיש במחנות העקורים בתחום החינוך, התרבות והפעילות הציבורית, ומה היה מעמדה מול העברית ומול שפות אחרות? נוכח השבר והאובדן משקף סיפורה של תרבות היידיש במחנות העקורים בגרמניה את עוצמתה של הרוח האנושית. מתוך התיעוד הרב המובא בספר עולה התפקיד המרכזי שמילאה תרבות היידיש בחזרתה של שארית הפליטה לחיים ובהתמודדות עם האתגרים שעוד נכונו לה.

ד"ר אלה פלורסהיים היא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, חוקרת שארית הפליטה, מחנות העקורים בגרמניה ותרבות היידיש לאחר השואה. העורכת הראשית של הוצאת יד ושם.

 

הפציע אצלנו עלון, עיתון, עיתון יהודי!

המילה היהודית והכתב הנצחי קושרים אותנו שוב יחד עם הציבור הגדול של אחינו הקרובים והרחוקים...

שידע העולם שאנו חיים, נותרנו בחיים!

(ישראל קפלן, ‘אונדזער וועג’, 12.10.1945(

תחיית המילים: תרבות היידיש במחנות העקורים עוסק בהתעוררות רבת הפנים של תרבות היידיש בקרב שארית הפליטה במחנות העקורים בגרמניה, ועומד על התפקיד המיוחד שמילאה תרבות זו בחייה של שארית הפליטה. במרכזו של הספר ניצבת העיתונות ביידיש, מפעל רחב היקף אשר בא לעולם בתושייה ובמסירות, בתנאים קשים מנשוא, וביטא את כאבם הנורא של הניצולים ואת מאבקם לחזור לחיים. כיצד תרמה הפעילות התרבותית ביידיש בתחומי העיתונות, התאטרון והכתיבה הספרותית במחנות העקורים לתהליך השיקום של הניצולים כפרטים וכחברה, וכיצד ראו העקורים עצמם את ההתרחשות התרבותית המגוונת במחנות? מה היה מקומה של היידיש במחנות העקורים בתחום החינוך, התרבות והפעילות הציבורית, ומה היה מעמדה מול העברית ומול שפות אחרות? נוכח השבר והאובדן משקף סיפורה של תרבות היידיש במחנות העקורים בגרמניה את עוצמתה של הרוח האנושית. מתוך התיעוד הרב המובא בספר עולה התפקיד המרכזי שמילאה תרבות היידיש בחזרתה של שארית הפליטה לחיים ובהתמודדות עם האתגרים שעוד נכונו לה.

ד"ר אלה פלורסהיים היא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, חוקרת שארית הפליטה, מחנות העקורים בגרמניה ותרבות היידיש לאחר השואה. העורכת הראשית של הוצאת יד ושם.

 

Products specifications
Year 2020
ISBN 978-965-227-366-6
No. of Pages 344 עמ׳
Size 22X15 ס"מ
Format כריכה רכה
Publisher יד ושם בשיתוף מרכז זלמן שזר
Translator
Product tags
Customers who bought this item also bought
Close