גבורה בלב התופת: פרקי קריאה

בעריכת אברהם מילגרם ורוברט רוזט

NIS 78.00
NIS 58.50

מה הייתה משמעותה של הגבורה בימי השואה? האם זו באה לידי ביטוי רק בהתנגדות חמושה של יהודים ולחימה באויב באמצעות נשק דוגמת מרד גטו ורשה או השתקפה גם במעשים קטנים לכאורה, לעִתים אף סמויים, של תעוזה אנושית ואומץ לב שבנסיבות התרחשותם הם בלתי נתפסים בעליל? באסופה לוקטו קטעים מכּתבים ויומנים שנכתבו בימי השואה ובהם הכותבים עוסקים במושג הגבורה, במושגים דומים כמו אומץ לב ותעוזה כמו גם בהיפוכם. התיעוד הנכלל באסופה זו מבטא מגוון רחב של עמדות ודעות שהשוני ביניהן נובע בין היתר מהשוני בזמן, במָּקום ובנסיבות ההתרחשות בתקופת השואה. מתברר כי הדעה שהייתה רווחת בעבר ולפיה היו יהודים שלחמו עם נשק בידם והיו שהלכו בפסיביות למותם אינה מציגה את התמונה המלאה והמורכבת של הנסיבות, של מושג הגבורה ושל תגובותיהם של היהודים בזמן השואה. אין ספק שהתעודות המרגשות והנוגעות ללב המוצגות בספר מדגימות בבירור כי פנים רבות לגבורה ולגיבורים.

 

מפרט המוצר
Format 198 עמ׳, כריכה רכה, 22x15 ס“מ
מפרט טכני (2013) מסת"ב: 978-965-308-438-4