banner

קטלוג תערוכות

מיין לפי

הגטו האחרון: החיים בגטו לודז', 1944-1940

עורכת ואוצרת התערוכה: מיכל אונגר

NIS 156.00 NIS 117.00

כאן ביתי: ניצולי השואה בישראל

עורכת ואוצרת התערוכה: יהודית שן־דר

NIS 56.00 NIS 42.00

כוכבים בלי שמים: ילדות בשואה

עורכת ואוצרת התערוכה: יהודית קול־ענבר

NIS 126.00 NIS 94.50

מסע ומשא - שמואל בק: 60 שנות יצירה

עורכת ואוצרת התערוכה: יהודית שן־דר | אוצרת משנה: קרן קציר שטיבל

NIS 130.00 NIS 97.50

עדות: ציורים מן השואה

עורכים: עירית שלמון־לבנה, אילנה גורי, יצחק מייס

NIS 65.00 NIS 48.75