banner

קטלוג תערוכות

מיין לפי

הגטו האחרון: החיים בגטו לודז', 1944-1940

עורכת ואוצרת התערוכה: מיכל אונגר

$48.00 $36.00

כאן ביתי: ניצולי השואה בישראל

עורכת ואוצרת התערוכה: יהודית שן־דר

$17.23 $12.92

כוכבים בלי שמים: ילדות בשואה

עורכת ואוצרת התערוכה: יהודית קול־ענבר

$38.77 $29.08

מסע ומשא - שמואל בק: 60 שנות יצירה

עורכת ואוצרת התערוכה: יהודית שן־דר | אוצרת משנה: קרן קציר שטיבל

$40.00 $30.00

עדות: ציורים מן השואה

עורכים: עירית שלמון־לבנה, אילנה גורי, יצחק מייס

$20.00 $15.00