בשל התפרצות הקורונה, לצערנו אין באפשרותנו לטפל בהזמנות

קורסים מקוונים זמינים לרכישה ויתנהלו כסדרם

ספרי מחקר ומונוגרפיות

מיין לפי

מאמפתיה להכחשה: תגובות לשואה בעולם הערבי

אסתר ובמן ומאיר ליטבק

 

בשיתוף הוצאת מאגנס

$30.86 $23.14

מדיניות ההשמדה הנאצית: מחקר ופולמוס בהיסטוריוגרפיה הגרמנית החדשה, 1945-1939

עורך: אולריך הרברט

עורך המהדורה העברית: דוד בנקיר

$25.14 $18.86

מות העיירה

 

 

יהודה באואר

$25.14 $18.86