Diaries

View as Grid List
Sort by

על כף־ידו של חורף - שירי הילד פטר קסט

ברכבות, במחנה ברגן־בלזן וסמוך לשחרור, 1945-1944

 

איתמר יעוז־קסט

$19.00 $14.25

עלה אִתי בגורלי

יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה: אסופת מקורות

 

בעריכת אברהם מילגרם

$32.00 $24.00

קראו לו חבר

עיתון הילדים "קמרד" מגטו טרזיינשטאט (טרזין)

 

תרגום מצ'כית, מבוא והערות: רות בונדי

בשיתוף בית טרזין 

$29.00 $21.75

שירים מברגן־בלזן, 1944

 

 

אורי אורלב

$19.00 $14.25