Books in Hebrew

View as Grid List
Sort by

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם": תצוגת בית הכנסת ביד ושם

אוצרת: חביבה פלד-כרמלי, אוצרי משנה: מיכאל טל, שרה שור

 

קטלוג בית הכנסת - החפצים המוצגים בבית הכנסת ביד ושם הם חלק מאלפי חפצים המצויים באוספי יד ושם ומספרים את סיפורו של העם היהודי. סיפורים אלה מהווים פסיפס רחב של זיכרונות הקשורים לגורלם של יחידים, משפחות וקהילות בתקופת השואה. פריטי האוסף מייצגים סיפורים שבהם שזורים רגעי חרדה, ייאוש ואובדן, אך גם רגעים של תושייה, חמלה, תקווה, אומץ לב ואהבה. זיכרונות אלה מעוררים הזדהות עם גורלם של הקורבנות ומציבים במרכז הנרטיב של המוזיאון לתולדות השואה את האדם היהודי בשואה. חשיבותם של החפצים שמספרים סיפור מועצמת באמצעות השזירה שלהם כחלק ממארג המעצב זיכרון קולקטיבי מתוך שלל שברי זיכרונות אישיים. חלל בית הכנסת ביד ושם והתצוגה שמוצבת בו כרוכים זה בזה ומספרים את הסיפור של רקמת החיים היהודיים שאבדה בשואה. חורבן העבר מוצג אל מול המשכיותם של החיים היהודיים בהווה.  סיפורים אלה מהווים עדות אילמת להיסטוריה של יחידים וקהילות בתקופת השואה שאנו מבקשים להנציח ולהנחיל לדורות הבאים.

NIS 208.00

אדז'יה יקירתי, ילדים יקרים: משפחת רוטגולד: מכתבים 1944-1940

עורך: סרז' שלמה רודגולד

עורכת המהדורה העברית: עדינה דרכסלר

NIS 104.00
Close