מקור ותעודות

מיין לפי

מברלין לשנחאי: מכתבים לארץ־ישראל

זיגמונד־שמואל וגרטרוד הירשברג | אפילוג: לילי פליס

$20.53

מחזור וולפסברג תש"ה: מחנה לעבודת כפייה, גרמניה, 1944

עורכות: בלה גוטרמן, נעמי מורגנשטרן

$20.53

משטרת הגטו היהודית בוויליאמפּוֹלֶה: מסמך מגטו קובנה

עורכת: דליה עופר

"סיפורה של המשטרה היהודית בגטו קובנה הוא גם סיפורו של גטו קובנה כולו", כך נפתח החיבור משטרת הגטו היהודית בוויליאמפּוֹלֶה ובו 253 עמודים מודפסים ביידיש שנכתבו בגטו קובנה והוטמנו בו באביב 1944. בדפי החיבור מגוללים מחברי המסמך, שוטרים יהודים בגטו, את קורות המשטרה היהודית מהקמתה ועד סתיו 1942, סוקרים אירועים מרכזיים בתולדות הגטו, תושביו ומוסדותיו ועוסקים בנושאים מרכזיים מחיי היום יום. הפרקים הראשונים של הספר מתארים תיאור כרונולוגי את השבועות הראשונים לכיבוש הגרמני, הפוגרומים והרציחות ההמוניות, את התארגנות המשטרה היהודית ואת קורות גטו קובנה עד לאחר הגירוש הגדול, ואת רציחתם של יהודי גרמניה שגורשו לקובנה בדצמבר 1941. המשך החיבור שופך אור על אירועים מרכזיים בתולדותיהם של יהודי הגטו, ודן בהתפתחות המנגנון המשטרתי והמבנה ההיררכי שלו, ביחסים בין משטרת הגטו למועצת הזקנים ולמשרד העבודה, בקשרים עם הגרמנים ועם הליטאים ועוד.

 

$27.37 $10.26

נכתב בדמעות: מכתבים ראשונים לאחר השחרור

עורכים: רוברט רוזט ויעל נידם־אורביטו

 

$41.05
Close