מקור ותעודות

מיין לפי

אדז'יה יקירתי, ילדים יקרים: משפחת רוטגולד: מכתבים 1944-1940

עורך: סרז' שלמה רודגולד

עורכת המהדורה העברית: עדינה דרכסלר

$27.37

אזרח גרמני ויהודי נרדף: פוגרום נובמבר ומחנה הריכוז זקסנהאוזן

הנס רייכמן

משנת 1937 ועד להגירתו לאנגליה באביב 1939 נקרע הנס רייכמן בין רצונו להישאר בגרמניה ובין ההכרה הגוברת כי היא פסקה להיות מקום שיהודים יוכלו להתקיים בו. ברשימותיו בוחן רייכמן את דמויותיהם של הפושעים במחנה הריכוז זקסנהאוזן שבו שהה, ועוסק גם באדישות שגילתה החברה הגרמנית אל מול השפלתם, נישולם ואף רציחתם של האזרחים היהודים, ובתוך כך חושף גם גילויים של אומץ ומחאה אזרחית.

 

$20.53 $5.26
Close