Memoirs

View as Grid List
Sort by

שובר שתיקה

מסע הישרדות

 

מרדכי פלץ

NIS 68.00 NIS 51.00

שלוש אימהות לשני אחים

נוסעים סמויים ברכבת קסטנר

 

יצחק וינברג

NIS 68.00 NIS 51.00

שנה לאין קץ

בפלוגות העבודה בהונגריה ובמחנות הנאצים

משה זנדברג

NIS 68.00 NIS 51.00

שנים של זעם ותקווה

נעורים והתבגרות באיטליה הפשיסטית, 1949-1938

 

ישראל דה בנדטי

בשיתוף יד יערי והוצאת מורשת

NIS 68.00 NIS 51.00

שתי טבעות

סיפורה של נערה יהודייה מרדום

 

מילי ורבר, איב קלר

NIS 68.00 NIS 51.00