Memoirs

View as Grid List
Sort by

שובר שתיקה

מסע הישרדות

 

מרדכי פלץ

$22.00 $16.50

שלוש אימהות לשני אחים

נוסעים סמויים ברכבת קסטנר

 

יצחק וינברג

$22.00 $16.50

שנה לאין קץ

בפלוגות העבודה בהונגריה ובמחנות הנאצים

משה זנדברג

$22.00 $16.50

שנים של זעם ותקווה

נעורים והתבגרות באיטליה הפשיסטית, 1949-1938

 

ישראל דה בנדטי

בשיתוף יד יערי והוצאת מורשת

$22.00 $16.50

שתי טבעות

סיפורה של נערה יהודייה מרדום

 

מילי ורבר, איב קלר

$22.00 $16.50